PaloAlto – Next Generation Firewall

Palo Alto Networks, the global cybersecurity leader, continually delivers innovation to enable secure digital transformation—even as the pace of change is accelerating

Palo Alto Networks cung cấp một nền tảng an ninh mạng doanh nghiệp cung cấp bảo mật mạng, bảo mật đám mây, bảo vệ điểm cuối và các dịch vụ bảo mật khác nhau do đám mây cung cấp. 

NEXT-GENERATION FIREWALLS đón đầu mọi mối đe dọa với giải pháp ML-Powered NGU FW và được CyberRatings đã đánh giá cao trong hiệu quả bảo mật, hiệu suất, chức năng SSL / TLS, quản lý, phản hồi của khách hàng và chi phí hợp lý.


Virtual firewalls

 • Challenge

Luôn đón đầu các mối đe dọa mới xuất hiện và nhận được khả năng hiển thị toàn diện trên tất cả các thiết bị và người dùng có thể bảo mật chủ động.

 • Solution
 
Các NGFW ảo VM-Series mở rộng quy mô linh hoạt để đảm bảo triển khai trong các đám mây công cộng, đám mây riêng và môi trường SDN.

Physical firewalls

 • Challenge

Cung cấp sự bảo vệ nhất quán trên toàn bộ mạng của bạn, bao gồm trụ sở chính, khuôn viên văn phòng, lực lượng làm việc di động và từ xa, văn phòng chi nhánh và trung tâm dữ liệu.

 • Solution

NGFW Phần cứng PA-Seriesi được thiết kế để đơn giản hóa, tự động hóa và tích hợp.

Container firewalls

 • Challenge

Ngăn chặn các mối đe dọa tinh vi dựa trên mạng lây lan qua các ranh giới không gian tên Kubernetes®.

 • Solution

NGFWs chứa đựng CN-Series bảo mật cho môi trường Kubernetes.

Network security management

 • Challenge

khả năng hiển thị đầy đủ trên nhiều triển khai điểm bảo mật và bảng điều khiển quản lý.

 • Solution

Panorama ™ cung cấp một nơi duy nhất để quản lý tất cả các NGFW của Mạng Palo Alto.

Cloud-delivered security services

 • Challenge

Tiếp tục đi trước khi các cuộc tấn công mạng trở nên thường xuyên và phức tạp hơn.

 • Solution

Giảm bớt các tác vụ thủ công và nâng cao tư thế bảo mật với nền tảng bảo mật tự cập nhật, tăng cường thông tin về mối đe dọa toàn cầu để tự động chống lại các cuộc tấn công trong thời gian gần.

 

PAN-OS®

 • Challenge

Luôn đón đầu các mối đe dọa mới xuất hiện và nhận được khả năng hiển thị toàn diện trên tất cả các thiết bị và người dùng để có thể bảo mật chủ động.

 • Solution

Tận dụng các công nghệ chính được tích hợp sẵn trong PAN-OS để có được khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn toàn các ứng dụng đang được sử dụng trên tất cả người dùng và thiết bị – mọi lúc mọi nơi.