CAM350

CAM350-840 bộ công cụ mạnh mẽ giúp đưa dữ liệu đầu vào, chỉnh sửa, tối ưu phân tích dữ iệu thiết kế mạch in PCB để đảm bảo được việc chế tạo mạch in PCB đúng thời gian với chất lượng cao.

Tính năng và Ưu điểm chính

Đa nguồn dữ liệu đầu vào

Nhập đầu vào dữ liệu CAM và NC với các định dạng chuẩn công nghiệp như ODB++, IPC-2581, Gerber, Excellon, Sieb &  Meyer, DXF hay HPGL. Nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào tử Mentor Graphics thông qua PADS ASCII hayGenCAD**.Sử dụng công cụ đo lường để kiểm tra khoảng cách giữa các đối tượng.

Chuyển đổi và Tối ưu hóa Dữ liệu

Chuyển đổi bản vẽ sang flash, từ polygon phác thảo sang dạng raster trên máy tính, từ polygon sang bố cục mạch và các dạng chuyển đổi khác.Tối ưu hóa dữ liệu thiết kế bằng cách loại bỏ các pad dư thừa hay cô lập hay loại bỏ các pad bị phủ đồng.Thêm các vị trí teardrop, các pad cỡ lớn cho lớp phủ màu hay các pad thu nhỏ cho lớp dán paste mask. Loại bỏ mực in thừa trên các pad.

Xem, Truy vấn, Đo lường, Lập báo cáo

Lọc để xem dữ liệu thiết kế theo lớp, Dcode, net, linh kiện, hay công cụ khoan vẽ mạch. Truy vấn bất kỳ đối tượng nào để thông tin thích hợp như kích thước, hình dạng, khu vực, Dcode, lớp thiết kế, dụng cụ khoan, v.v. được thông tin cụ thể của mỗi loại đối tượng. Đo lường khoảng cách giữa các điểm. Lập báo cáo cho dữ liệu Dcode, bảng vật BOM, Netlist, hay Centroid. Kèm theo cách ghi chú cho thiết kế để tham khảo sau này.

Hình ảnh hóa Thiết kế PCB Stackup

Sử dụng Use Stackup Visualizer để thiết kế, xem hay chỉnh sửa PCB stackup với khả năng hình ảnh hóa đa hình bao gồm tablature, mặt cắt ngang 3D. Kéo thả lớp để tương tác thay đổi thứ tự lớp. Quy định loại vật liệu sản xuất thiết lập thuộc tính dụ như độ dày hay hằng số điện môi. Một cách tương tác để định nghĩa quan sát thông qua nhịp khoan thông qua các kỹ thuật khác bao gồm khoan ngược back drill. Sử dụng các chức năng xuất nhập để trao đổi thông tin các thiết kế stackup với nhà sản xuất cập nhật vật liệu những thay đổ trên stackup từ nhà sản xuất.

Biên tập NC Editing

Sử dụng tính năng biên tập NC Editing để xuất nhập dữ liệu khoan vẽ mạch NC. Thêm vào lỗ khoan, slot, đường vẽ mạch để phân vùng. Chỉnh sửa các định nghĩa công cụ khoan  vẽ mạch. Tạo tập tin cho khoan lỗ  NC cho từng ứng dụng khoan riêng biệt. Chuyển đổi nội dung Gerber sang NC ngược lại.

Biên tập CAM

Sử dụng các lệnh biên tập để cắt, dán, di chuyển, xoay, hay sao chép đối tượng. Thêm flash, draw, line, polygon, các đối tượng thiết kế khác. Xóa hoặc sắp xếp lại trật tự lớp. Thay đổi thuộc tính, các thông số tham khảo, tự, thuộc tính của via hay pad, Dcodes, font hoặc kiểu chữ. Thêm các đối tượng thiết kế dụ via, dây dẫn, linh kiện, bố cục mạch. Đây chỉ dụ về những ưu điểm của phần mềm dung cho thiết kế của bạn.

Tùy chỉnh theo ý muốn

Tạo các tùy chỉnh theo ý muốn để dung trong thiết kế. Các tùy chỉnh theo ý muốn được tạo ra một cách hiệu quả bao gồm cả dữ liệu tích cực (tăng lên) tiêu cực (giảm đi). Tạo các thermal, hình dạng pad, hay các vị trí polygon theo ý muốn them chúng vào thiết kế.

Tính năng PCB CAD Crossprobing

Tính năng cho phép hình ảnh hóa dữ liệu thiết kế CAM350 từ nguồn thiết kế PCB Design bằng công cụ PCB vốn . Chọn yếu tố trong công cụ thiết kế PCB yếu tố tương ứng sẽ được chọn trong CAM350. Sau khi chạy phân tích CAM350 DFM Analysis, sử dụng crossprobing để xem các vị trí lỗi trong công cụ PCB để chỉnh sửa. Điều này giúp xúc tiến nhanh quá trình tìm sửa lỗi trong thiết kế PCB nguồn. CAM350 crossprobing tương thích với các công cụ PCB CAD hàng đầu như Mentor Graphics’ PADS hay Xpedition;  Cadence Allegro hay OrCAD PCB Designer.

Phân tích thiết kế Design Analyzer

Sử dụng Design Analyzer để đánh giá các thuộc tính PCB dụ như độ rộng/khoảng cách các trace, số lượng lớp, kích thước bảng mạch, các kỹ thuật tạo lỗ drill/via so với năng lực của các nhà sản xuất PCB mong muốn. Điều này đảm bảo cho các thiết đã tiến hành được sản xuất không bị phát sinh chi phí chìm hay những chậm trễ không mong muốn. Send a Design Analyzer design report  to a PCB fabricator to arrive at cost and delivery estimates  for the fabricated PCB. LÀm việc với các báo cáo sẵn, các nhà sản xuất PCB thể đóng góp những cải tiến trong những thay đổi thiết kế giúp giảm đáng kể chi phí thời gian sản xuất.

Các macro ứng dụng

Sử dụng tính năng biên tập tự một số kiến thức lập trình BASIC, tạo tập tin macro để thực hiện các thao tác liên quan. Tạo bảng mẫu tương tách với CAM350. Thực hiện các truy vấn sở dữ liệu. Thực thi tương tách với các ứng dụng ngoài.

Tính năng 3D Visualization

Hình ảnh hóa dữ liệu sản xuất dạng 3D cung cấp hình ảo của PCB để xem trước dữ liệu sản xuất của người thiết kế sẽ được tích hợp xây dựng ra sao trong một PCB hoàn thiện. Việc sử dụng 3D mang lại một môi trường mạnh mẽ để truy cập dữ liệu sản xuất PCB bởi người dung thể tìm hiểu xem một PCB hoàn thiện trông ra sao dưới nhiều góc độ bao gồm cả xem xét được giữa các lớp mạch nếu so với công nghệ 2D truyền thống.

Thiết kế bảng mạch PCB

Tạo bảng mạch đa hình PCB nhanh chóng bằng các tính năng thiết kế bảng mạch. Chọn trình tạo bảng mạch tự động, nhập vài thông số bản, bố cục mạch với sự lãng phí vật tối thiểu hóa sẽ được thiết kế ra cho bạn. Sử dụng các tính năng kết hợp thiết kế tạo các bảng mạch tùy biến bằng hình ảnh từ các thiết kế PCB khác nhau. Tạo bảng mạch với các test coupon, lỗ pin, fiducial, robber bar,  thông gió tiêu cực negative venting, các cấu trúc bảng mạch khác. Hình ảnh gốc của thiết kế PCB được lưu trữ riêng với thiết kế bảng mạch. Thêm vào các đường vẽ mạch, tab vẽ để tạo thiết kế định tuyến cho bảng mạch. Xuất ra các thiết kế bảng mạch cho Gerber, DXF, Mill & Drill, IPC-2581 hay ODB++.

 

So sánh Netlist

Sử dụng các tính năng so sánh Netlist để xác minh khả năng tích hợp của dữ liệu thiết kế trích xuất từ công cụ PCB CAD. Tạo CAM netlist thông qua phân tích loại dữ liệu trong CAM350 so sánh với một netlist IPC-D-356 xuất ra từ công cụ PCB CAD nguồn. Việc so sánh này đảm bảo cho dữ liệu thiết kế không bị làm sai lệch bởi quá trình trích xuất dữ liệu PCB CAD.

Chỉnh sửa linh kiện

Các tính năng chỉnh sửa linh kiện cho phép chỉnh sửa quản linh kiện trong suốt quá trình nhập dữ liệu CAD đầu vào. Các định nghĩa thành phần tính hữu dụng nhất khi chuyển ngược dữ liệu thiết kế kỹ thuật từ các nguồn dữ liệu kém hiệu quả, dụ như Gerber, thành sở dữ liệu CAD thông minh hơn bao gồm các định nghĩa linh kiện, các lớp chân linh kiện padstack, dây nối net, lỗ khoan via, v.v.

Biên tập Flying Probe

Sử dụng các tính năng thăm để tìm ra vị trí kiểm tra trên mạch trơn cố định các vị trí pin căn chỉnh. Sử dụng các tính năng tự động hóa để chỉ định các vị trí kiểm tra theo dạng pad (SMD hay through hole), Dcode, net, hay các dạng khác. Sử dụng các tính năng tương tác để chọn lọc các vị trí kiểm tra. Xuất dữ liệu các vị trí kểm tra ra các định dạng phổ biến như Probot, ATG, Integri-test, PROBOTECH,  Microcraft, IPC-D-356.

Dùng Reverse Engineering đảo dữ liệu

Dùng tính năng Reverse Engineering chuyển đổi dữ liệu thiết kết kém hiệu quả, chẳng hạn Gerber, sang định dạng CAD thông minh. Các bản vẽ flash bản được chuyển thành các trace, via, padstack, footprint, net. Sử dụng sở dữ liệu mới thông minh hơn để chỉnh sửa, xử , xử thiết kế dùng cho sản xuất mới.

Biên tập Bed of Nails

Dùng các tính năng Use Bed of Nails để định vị các vị trí kiểm tra xuất dữ liệu để tối ưu viêc sản xuất kiểm tra phụ kiện lắp. Chỉ định các vị trí kiểm tra phụ kiện lắp đơn hoặc kép (hay còn gọi clamshell testing). Định nghĩa kích thước của linh kiện lắp, đầu probe, lỗ khoan, độ lệch, những thuộc tính khác của phụ kiện lắp. Sử dụng các tính năng tự động hóa để chỉ định các vị trí kiểm tra theo dạng pad (SMD hay through hole), Dcode, net, hay cách dạng khác. Sử dụng các tính năng tương tác để chọn lọc các vị trí kiểm tra. Xuất dữ liệu kiểm tra ra các dịnh dạng phổ biến như TTI (Test Technologies  International), Circuit-Line, IPC-D-356, IPC-D-356A, cũng như các tập tin về chi tiết khoan mạch nestlist chung.

Xuất ra nhiều định dạng

Dữ liệu thiết kế thể xuất ra các định dạng tiêu chuẩn công nghiệp như ODB++, IPC-2581, Gerber, DXF,  Excellon, Sieb & Meyer hay HPGL. Ngoài ra còn thể xuất ra định dạng Mentor Graphics PADS ASCII hay GenCAD**.

Phân tích DFM

Phân tích thiết kế để tìm ra những lỗi quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất lắp ráp. Phân tích bản như các lỗi về bẫy acid (hóa chất ăn mòn cần làm sạch), (copper sliver) lớp đồng mặt nạ hàn, lớp phủ màu (mask  sliver), vị trí nối hàn (solder bridging), ăng-ten, lỗ pin, tấm giảm nhiệt (thermal relief) những lỗi bản khác. Phân tích nâng cao trên những dữ liệu thiết kế thông minh như lỗ mạ hoặc không mạ, lỗ via cụt ngầm, khoan ngược (back drill), các phân tích phân tích mặt nạ nhiều loại phân tích khác.

In ra định dạng 3D PDF

Người dùng thể xuất hình PCB 3D ra định dạng Adobe 3D PDF tiêu chuẩn để chia sẻ với đội ngũ thiết kế hay sản xuất để nhận được phản hồi. Chương trình xem Adobe PDF cung cấp khả năng tương tác với hình PB 3D thông qua khả năng điều chỉnh camera, thu phóng, điều hướng cấp bậc hình **.

** Tính năng mở rộng cần mua bổ sung