IBM SPSS

IBM® SPSS® Statistics là một nền tảng phần mềm thống kê mạnh mẽ. Nó cung cấp một tập hợp các tính năng mạnh mẽ cho phép tổ chức trích xuất thông tin chi tiết hữu ích từ dữ liệu của mình.

  • Phân tích và hiểu rõ hơn dữ liệu của bạn, đồng thời giải quyết các vấn đề kinh doanh và nghiên cứu phức tạp thông qua giao diện thân thiện với người dùng.
  • Hiểu nhanh hơn các tập dữ liệu lớn và phức tạp với các quy trình thống kê tiên tiến giúp đảm bảo độ chính xác cao và ra quyết định chất lượng.
  • Sử dụng phần mở rộng, mã ngôn ngữ lập trình Python và R để tích hợp với phần mềm mã nguồn mở.
  • Dễ dàng lựa chọn và quản lý phần mềm của bạn với các tùy chọn triển khai linh hoạt.

SPSS Statistics Subscription plans: