Giải pháp khác

PaloAlto

FOXIT

Nhanh, nhẹ, chi phí thấp, triển khai dễ dàng và hiệu quả. Foxit mang đến giao diện người dùng quen thuộc, chế độ bảo mật an toàn cao. Hỗ trợ hỗ trợ các tính năng ConnectedPDF, mở rộng tiêu chuẩn ISO PDF để cho phép mỗi tệp PDF mang mã định danh duy nhất tận dụng sức mạnh của đám mây để giữ cho bạn và tệp PDF của bạn được kết nối và cho phép bạn theo dõi, chia sẻ và bảo vệ tài liệu của bạn dễ dàng……Xem thêm