Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI


Tổng Quan


Thông tin về công ty

KST Solution JSC được thành lập tháng 12, năm 2016. Tiên phong với sự mạnh đem đến những công nghệ IT tốt nhất đến cho cách hàng theo kim chỉ nam: “Khách hàng là trọng tâm, ứng dụng công nghệ thông tin và những dịch vụ hàng đầu,  phát triển cho sự thịnh vượng của Việt Nam!”


Giá Trị Cốt Lõi

• Hợp tác – Trách nhiệm 
• Khách hàng là trọng tâm
• Chuyên nghiệp
• Tập thể
•  Phát triển hài hòa 


Tầm nhìn và sứ mệnh

“Xây dựng KST Solution trở thành doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế về CNTT và dịch vụ phần mềm”


Thành tựu đạt được

Trong quá trình phát triển, KST Solution đã đánh dấu sự phát triển của mình qua nhiều dự án về CNTT với các khối khách hàng về chính phủ, khách hàng doanh nghiệp, FDI, hướng đến đóng góp cho sự phát triển của nền IT nước nhà. 

Trả lời