Cộng tác Cisco

Cách thức làm việc của chúng ta đã thay đổi

Bạn còn giữ cách làm việc như 10 năm trước không? 5 năm trước? Harvard Business Review đã khảo sát các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới về sự thay đổi trong cách cộng tác ở tổ chức của họ.

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”4253|http://kstsolution.absoft.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/ib.jpg” img_width=”135″ title=”cho biết rằng ”giao tiếp hiệu quả trong nhóm” đã trở nên quan trọng hơn trong hai năm qua.” pos=”left”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”4254|http://kstsolution.absoft.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/ib2.jpg” img_width=”135″ title=”đang đầu tư vào các giải pháp cộng tác dễ sử dụng hơn.” pos=”left”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”4255|http://kstsolution.absoft.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/ib3.jpg” img_width=”135″ title=”báo cáo rằng việc cộng tác với bên ngoài ngày càng trở nên quan trọng hơn.” pos=”left”][/bsf-info-box]

Tôi cần…

Tìm các giải pháp ngành

Xác định các tùy chọn đáp ứng nhu cầu riêng trong ngành của bạn để bạn có thể nâng cao năng suất.

Khám phá

Khám phá các tùy chọn trong ngành kinh doanh

Khám phá các kinh nghiệm triển khai điển hình và giải pháp công nghệ để giúp giải quyết các thách thức bạn đang cố gắng giải quyết.

Khám phá

Đạt được mục tiêu kinh doanh

Tìm hiểu các cách khác nhau để sử dụng công nghệ cộng tác nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.

Tìm kiếm

iOS 10 đã ra mắt

Theo dõi nhanh doanh nghiệp trên thiết bị di động. iOS 10 ra mắt đồng nghĩa với việc giờ đây bạn có thể tận dụng các giải pháp kết hợp của Apple và Cisco.

Hội nghị qua Video

Video đưa con người trở thành trung tâm của trải nghiệm cộng tác. Cho phép các nhóm cộng tác theo những cách thức mới.

Cộng tác Kết hợp và qua Đám mây

Tích hợp các dịch vụ mới để gia tăng giá trị của các khoản đầu tư hiện tại nhờ các giải pháp mở và hoạt động được trên nhiều hệ thống.

Giải pháp Cộng tác Quy mô vừa

Để phát triển các doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế, đơn giản hóa việc cộng tác nhờ các giải pháp có giá cả phù hợp, quy mô hợp lý.

Cải thiện kết quả của bạn với các dịch vụ

Kết nối văn hóa, quy trình và công nghệ để mang trải nghiệm cộng tác vào đời sống.

“Các bác sĩ ở nhà có thể xem video và ảnh CT mới chụp hai phút trước. Điều đó có thể tạo nên sự khác biệt giữa bệnh nhân đã xuất viện hoặc bệnh nhân đang phải chịu một loạt tác động ít mong muốn.”

Michael W. Smith, CIO, Lee Memorial Health System

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.