PhamtomPDF

Foxit PhantomPDF cung cấp một giải pháp làm việc an toàn với các tài liệu PDF và các hình thức với mức chi phí tiết kiệm nhất. Nó cung cấp một nền tảng đầy đủ tính năng để xem, tạo, chỉnh sửa, cộng tác, chia sẻ, bảo mật, sắp xếp, xuất, OCR và ký PDF. PhantomPDF có hai phiên bản: Stanndard và Business. 

PhantomPDF Standard
PhantomPDF Business

PDF create and convert

Tính năng
Tạo file PDF tiêu chuẩn từ hầu như tất cả các ứng dụng máy tính, các định dạng ảnh phổ biến, và clipboard
Tạo ISO file chuẩn PDF / A, và phông chữ nhúng
PDF A, E, và xác nhận X
Tạo PDF từ nhiều tập tin và định dạng tập tin, máy quét, trang trống
One-Step Tạo PDF từ Microsoft Word, Excel và PowerPoint và Outlook
Chuyển đổi PDF sang Microsoft Office, RTF, HTML, văn bản, và các định dạng hình ảnh
PDF A, E, và tạo ra X
Cung cấp tạo PDF bằng cách chuyển đổi email sang PDF trực tiếp từ Microsoft Outlook application
Đính kèm ghi chú vào file
Xem, in, tạo, chỉnh sửa, và tìm kiếm các văn bản trong danh mục PDF
One – click tạo PDF từ IE, Chrome và Firefox
One – click tạo PDF từ Microsoft Project
Tạo tệp PDF được bảo vệ chống lại RMS trong Word, Excel và PowerPoint
Tạo PDF từ Microsoft Office Visio
Trích xuất PDF sang RTF/TXT files, accessible text, and XML 1.0
Trích xuất sang XPS
Tạo tệp PDF/A từ các định dạng khác
Chuyển đổi PDF sang PDF A/E/X tiêu chuẩn công nghiệp
Tạo PDF portfolios
Giữ nguyên các layer khi kết hợp nhiều file PDF
Ghép nhiều file thành một file PDF
Áp dụng bảo mật khi tạo file
Scan presets
Scan lưu nhiều tệpYes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
YesYes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
YesYes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

PDF Viewing and Printing

Tính năng
Tạo ra các tab mới hoặc tùy chỉnh các tab hiện tại
Gói PDF IFilter cho các hệ thống máy tính để bàn, cho phép tài liệu PDF để được tìm kiếm với các công nghệ tìm kiếm của Windows
Xem tất cả các loại định dạng file pdf
SharePoint tập tin PDF checkout và check-in
Xác nhận chữ ký số
So sánh các văn bản
Đọc thành tiếng
So sánh tài liệu song song
Mở và giải mã tài liệu PDF được mã hóa RMS

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Các tính năng khác

Tính năng PDF Editing Features

Chỉnh sửa file PDF với công cụ trực quan

 • Chỉnh sửa đoạn, văn bản, cột, dòng, trang, link và….vv các thành phần của file PDF.
 • Chỉnh sửa bố cục trang PDF, thay đổi kích cỡ văn bản, hình ảnh và sắp xếp điều chỉnh thứ tự trang dễ dàng.
 • Dễ dàng cá nhận hóa tài liệu bằng cách thêm các dấu hiệu nhận dạng như thêm các ký tự, hình ảnh đặc biệt, logo,…
Tính năng PDF Reviewing and Sharing

Chia sẻ và làm việc nhóm nhanh chóng, dễ dàng

 • Tích hợp với các hệ thống ECM và dịch vụ đám mây, bao gồm SharePoint, Epona DMSforLegal, ndOffice, iManage, Alfresco, ShareFile, Enterprise Connect, Worldox, eDOCS DM, Documentum, Google Drive, OneDrive, Box, Egnyte và Dropbox giúp làm việc nhóm hiệu quả.
 • Dễ dàng quản lý việc chia sẻ, xem, chỉnh sửa file PDF hay comment,..

Tính năngTính năng gia PDF Forms

Tạo các biểu mẫu ấn tượng, thích hợp, nhanh chóng.

 • Nhận dạng và thiết kế, vẽ và chỉnh sửa các trường biểu mẫu linh động, nhanh chóng và gọn nhẹ.
 • Nhập / xuất dữ liệu biểu mẫu, đặt lại trường biểu mẫu.
 • Kết hợp dữ liệu(trong dạng pdf, pppd, fdf, xfdf và xml) cho tập tin CSV
 • Tìm hiểu thông minh vùng cần điền đơn,…

Tính năngTính năng PDF Security

Bảo vệ các tài liệu quan trọng của bạn và hỗ trợ chữ ký điện tử.

 • Thêm, chỉnh sửa, xóa và quản lý mật khẩu / chứng nhận mã hóa an toàn và kiểm soát quyền và chỉnh sửa đối với tệp và file.
 • Quản lý, sử dụng, di chuyển, chỉnh sửa, sử dụng chữ ký viết tay của hoặc hình ảnh chữ ký.
 • Gửi, ký và lưu tài liệu PDF bằng DocuSign, giải pháp eSignature được sử dụng rộng rãi nhất.
 • Hỗ trợ Microsoft Windows Information Protection (WIP),…
Tính năngTính năng ConnectedPDF

Công nghệ chỉnh sửa  PDF độc quyền

 • ConnectedPDF Security – cấp quyền và thu hồi quyền trên các tài liệu đã chia sẻ.
 • ConnectedPDF Document Management – Theo dõi các tác động tới file đã chia sẻ, và thông báo cho các thành viên khi file được chia sẻ cập nhật.
 • ConnectedPDF Collaboration – Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm làm việc một cách đơn giản.
Tính năng tính năng Accessibility

Kiểm tra tài liệu PDF chính xác, nhanh chóng.