IBM Giải pháp cộng tác (Messaging & Collaboration)

IBM Notes & Domino

[ultimate_heading main_heading=”Traditional Clients” heading_tag=”h4″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_width=”50″ spacer_margin=”margin-bottom:10px;”][/ultimate_heading][ultimate_icon_list icon_size=”14″ icon_margin=”5″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check”]IBM Notes[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check”]IBM iNotes[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check”]IBM Clients Application Access[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check”]MS Outlook[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_heading main_heading=”Leading User Experience” heading_tag=”h4″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_width=”50″ spacer_margin=”margin-bottom:10px;”][/ultimate_heading][ultimate_icon_list icon_size=”14″ icon_margin=”5″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check”]Verse (4q16)[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check”]Traveler[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check”]Verse Mobile[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[ultimate_heading main_heading=”IBM EMAIL & COLLABORATION SOLUTION” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_width=”50″ main_heading_margin=”margin-bottom:15px;” spacer_margin=”margin-bottom:15px;”][/ultimate_heading][ultimate_icon_list icon_size=”16″ icon_margin=”5″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right”]Trao đổi thông tin và tác nghiệp theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right”]Nắm được mọi tiến độ công việc của cấp dưới[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right”]Lắng nghe tâm tư, ý tưởng sáng tạo của toàn bộ nhân viên[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right”]Quản lý được tập trung tri thức của đơn vị mình[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[ultimate_heading main_heading=”IBM DOMINO ON CLOUD VERSE AND CONNECTIONS ON CLOUD” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ main_heading_margin=”margin-bottom:15px;” sub_heading_margin=”margin-bottom:15px;” line_width=”49″ spacer_margin=”margin-bottom:15px;”]Mô hình chung của Connections là một hệ thống Knowleadge Management, Collaboration trong nội bộ một tổ chức.[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”Best Value: Connections S1:” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:15px;”][/ultimate_heading][ultimate_icon_list icon_size=”16″ icon_margin=”5″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Collaboration tools including a personal dashboard, file sharing, communities, and instant messaging[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Web meetings for 200 participants with desktop and application sharing, chat, and polling[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Email and calendar for web, desktop, and mobile with spam and anti-virus protection. Includes Verse and SmartCloud Notes mail experiences and IBM Notes Traveler.[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Document Editors for collaboratively authoring word processor, spreadsheet, and presentation documents[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Mobile apps for accessing files, participating in online meetings, chatting with contacts, and synching email and calendar[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]1 TB File storage, 50 GB Communities storage, 5GB Wiki storage, and 50 GB Verse and SmartCloud Notes mailbox storage.[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Unlimited guest access[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Available in 30 languages[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[ultimate_heading main_heading=”Connections S2:” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:15px;”][/ultimate_heading][ultimate_icon_list icon_size=”16″ icon_margin=”5″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Collaboration tools including a personal dashboard, file sharing, communities, and instant messaging[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Web meetings for 200 participants with desktop and application sharing, chat, and polling[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Mobile apps for accessing files, participating in online meetings, and chatting with contacts.[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]1 TB File storage, 50 GB Communities storage, 5GB Wiki storage[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Unlimited guest access[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Available in 30 languages[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[ultimate_heading main_heading=”Connections Social: (Giá list là 6USD/user/month)” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:15px;”][/ultimate_heading][ultimate_icon_list icon_size=”16″ icon_margin=”5″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Collaboration tools including a personal dashboard, file sharing, communities, and instant messaging[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Mobile app for accessing files and chatting with contacts[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]1 TB File storage, 50 GB Communities storage, 5GB Wiki storage[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-check-circle”]Available in 30 languages[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]