IBM Giải pháp cộng tác (Messaging & Collaboration)

IBM Notes & Domino

Traditional Clients

 • IBM Notes
 • IBM iNotes
 • IBM Clients Application Access
 • MS Outlook

Leading User Experience

 • Verse (4q16)
 • Traveler
 • Verse Mobile

IBM EMAIL & COLLABORATION SOLUTION

 • Trao đổi thông tin và tác nghiệp theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị
 • Nắm được mọi tiến độ công việc của cấp dưới
 • Lắng nghe tâm tư, ý tưởng sáng tạo của toàn bộ nhân viên
 • Quản lý được tập trung tri thức của đơn vị mình

IBM DOMINO ON CLOUD VERSE AND CONNECTIONS ON CLOUD

Mô hình chung của Connections là một hệ thống Knowleadge Management, Collaboration trong nội bộ một tổ chức.

Best Value: Connections S1:

 • Collaboration tools including a personal dashboard, file sharing, communities, and instant messaging
 • Web meetings for 200 participants with desktop and application sharing, chat, and polling
 • Email and calendar for web, desktop, and mobile with spam and anti-virus protection. Includes Verse and SmartCloud Notes mail experiences and IBM Notes Traveler.
 • Document Editors for collaboratively authoring word processor, spreadsheet, and presentation documents
 • Mobile apps for accessing files, participating in online meetings, chatting with contacts, and synching email and calendar
 • 1 TB File storage, 50 GB Communities storage, 5GB Wiki storage, and 50 GB Verse and SmartCloud Notes mailbox storage.
 • Unlimited guest access
 • Available in 30 languages

Connections S2:

 • Collaboration tools including a personal dashboard, file sharing, communities, and instant messaging
 • Web meetings for 200 participants with desktop and application sharing, chat, and polling
 • Mobile apps for accessing files, participating in online meetings, and chatting with contacts.
 • 1 TB File storage, 50 GB Communities storage, 5GB Wiki storage
 • Unlimited guest access
 • Available in 30 languages

Connections Social: (Giá list là 6USD/user/month)

 • Collaboration tools including a personal dashboard, file sharing, communities, and instant messaging
 • Mobile app for accessing files and chatting with contacts
 • 1 TB File storage, 50 GB Communities storage, 5GB Wiki storage
 • Available in 30 languages