Có gì mới trong IBM SPSS Statistics 28

Có gì mới trong IBM SPSS Statistics 28

IBM SPSS Statistics 28 giới thiệu một quy trình thống kê mới (metaanalysis), các cải tiến đối với các quy trình hiện có như Phân tích nguồn để tăng cường các phương pháp nghiên cứu, trực quan hóa dữ liệu để hiểu các kết nối và các cải tiến chức năng được thiết kế để cải thiện khả năng sử dụng hàng ngày.

Các phiên bản vĩnh viễn của SPSS Statistics 28—Base, Standard, Professional and Premium –  cung cấp quyền truy cập phần mềm dài hạn cần thiết cho các nhóm phân tích. Các phiên bản này nhóm các tính năng, chức năng và yêu cầu sử dụng thiết yếu để cung cấp một cách thuận tiện để có được các khả năng bạn cần. Đối với các cá nhân và tổ chức yêu cầu sử dụng phần mềm trả tiền khi sử dụng, SPSS Statistics Subscription và các tiện ích bổ sung tùy chọn của nó mang lại sự linh hoạt mong muốn. Các tính năng và chức năng mới nhất có sẵn trong cả IBM SPSS Statistics Subscription and IBM SPSS Statistics 28.

Thống kê mới

Phân tích tổng hợp
1. Phân tích tổng hợp các kết quả liên tục:
Dữ liệu thô, dữ liệu kích thước hiệu ứng được tính toán trước
2. Phân tích tổng hợp các kết quả nhị phân:
Dữ liệu thô, dữ liệu kích thước hiệu ứng tính toán trước
3. Hồi quy meta

Phân tích tổng hợp tạo thành một quy trình khoa học để tổng hợp và kết hợp các kết quả của các nghiên cứu khác nhau. Nó có thể cung cấp các đánh giá có hệ thống về mức độ của các kích thước ảnh hưởng cũng như nguyên nhân của sự thay đổi tiềm năng. Các phương pháp phân tích tổng hợp cũng đã được mở rộng sang các bài kiểm tra tính không đồng nhất, đánh giá độ chệch xuất bản, đánh giá các tác động của nghiên cứu nhỏ và hồi quy tổng hợp. Các biểu đồ và đồ thị khác nhau có sẵn trong phân tích tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong trực quan hóa dữ liệu, tóm tắt kết quả và minh họa độ lệch.

Cải tiến quy trình

Power Analysis

IBM SPSS Statistics 28 bao gồm sự cải tiến đối với các thủ tục Phân tích Công suất để tạo ra một biểu diễn đồ họa của các kết quả. Phân tích công suất đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch nghiên cứu, thiết kế và dẫn. Việc tính toán công suất thường được thực hiện trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu mẫu nào, ngoại trừ có thể từ một nghiên cứu thí điểm nhỏ. Việc ước lượng chính xác sức mạnh có thể cho các nhà điều tra biết khả năng phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê dựa trên cỡ mẫu hữu hạn theo giả thuyết thay thế thực sự.

Tất cả các quy trình Phân tích công suất hiện cho phép người dùng nhập một loạt các giá trị công suất thay vì một giá trị duy nhất. Các giá trị này có thể ở dạng các giá trị (point) riêng biệt, một chuỗi các giá trị tăng dần theo một số lượng cụ thể hoặc kết hợp cả hai. Cải tiến này hiện dẫn đến một bảng các giá trị công suất và, tùy chọn, một đồ thị đường cong công suất đi kèm.

Ratio Statistics

The Ratio Statistics procedure in IBM SPSS Statistics từ lâu đã là một lựa chọn thuận tiện để thu thập thống kê mô tả về tỷ lệ của hai biến số, cũng như quy trình bắt đầu dành cho các chuyên gia đánh giá tài sản, những người có công việc liên quan đến việc làm việc với các tỷ lệ giá trị đánh giá tài sản trên giá bán . Trong thời gian kể từ ban đầu.

The Ratio Statistics procedure in IBM SPSS Statistics từ lâu đã là một lựa chọn thuận tiện để thu thập thống kê mô tả về tỷ lệ của hai biến số, cũng như quy trình bắt đầu dành cho các chuyên gia đánh giá tài sản, những người có công việc liên quan đến việc làm việc với các tỷ lệ giá trị đánh giá tài sản trên giá bán . Trong thời gian kể từ khi quy trình ban đầu được thực hiện, những thay đổi trong tư duy về việc sử dụng một số số liệu thống kê trong định giá tài sản đã xảy ra. Quy trình Thống kê Tỷ lệ đã được cải tiến để phù hợp hơn với các cách tiếp cận hiện tại, như được mô tả trong tài liệu Tiêu chuẩn về Nghiên cứu Tỷ lệ do International Association of Assessing Officers xuất bản.

Thay đổi quan trọng nhất đối với quy trình là việc bổ sung hệ số thiên vị liên quan đến giá (PRB) và khoảng tin cậy liên quan. PRB là chỉ số đánh giá liệu tỷ lệ đánh giá so với giá là cao hơn hay thấp hơn một cách có hệ thống đối với các bất động sản có giá cao hơn. Nó được tính toán bằng cách hồi quy phần trăm chênh lệch trong tỷ lệ đánh giá từ tỷ lệ trung vị trên logarit cơ sở 2 của các thước đo đại diện giá trị được tính là giá trị trung bình của giá bán và tỷ lệ của
giá trị được đánh giá so với tỷ lệ trung bình, và đưa ra tỷ lệ phần trăm thay đổi trong tỷ lệ đánh giá cho thay đổi 100% về giá trị. Số đo mới có sẵn này được chọn theo mặc định trong hộp thoại Thống kê khi sử dụng giao diện người dùng đồ họa cho quy trình, được truy cập qua Analyze > Descriptive Statistics > Ratio.

Các thay đổi khác bao gồm xóa hệ số biến thiên dựa trên tỷ lệ trung bình khỏi các tùy chọn hộp thoại Thống kê, gắn nhãn lại tùy chọn hệ số biến đổi còn lại dựa trên tỷ lệ trung bình là COV, như cách sử dụng phổ biến và thêm tùy chọn trong hộp thoại Thống kê tỷ lệ chính vào bao gồm số lượng trường hợp hoặc thuộc tính dựa trên thống kê trong bảng đầu ra, thay vì chỉ cung cấp thông tin đó trong tệp đầu ra đã lưu.

Các cải tiến thủ tục khác

  1. Một điều khiển giao diện người dùng đồ họa mới được thiết kế cho GLM và UNIANOVA. Cụ thể, một hộp kiểm So sánh các hiệu ứng chính đơn giản bổ sung đã được thêm vào hộp thoại phụ EM Means… để hỗ trợ đặc tả so sánh giữa các hiệu ứng chính được lồng trong các cấp độ của các yếu tố khác.
  2. Các điều chỉnh đã được thực hiện để Thay đổi độ tương phản trong hộp thoại LOGISTIC REGRESSION và COXREG:
    • Thông số kỹ thuật danh mục tham chiếu mặc định cho các loại tương phản sử dụng thông số kỹ thuật danh mục tham chiếu (Chỉ báo, Đơn giản và Độ lệch) đã được thay đổi từ First to Last.
    • Vị trí của các nút First to Last đã được chuyển đổi
    • Danh sách các biến trong danh mục Categorical Covariates target bao gồm (Last).

3. Trong các phiên bản trước, người dùng có thể chạy Two-sides T-Test hai mặt, nhưng các tính toán bổ sung là cần thiết để có đầu ra cho one-sides T-Test. Người dùng thường phải tham khảo IBM Tech note để nhận được kết quả mà họ yêu cầu cho một bài kiểm tra one-sides T-Test. Bắt đầu với V28 Beta, người dùng sẽ có thể chạy one-sides T-Test thông qua các hộp thoại.

Trực quan hóa dữ liệu

Relationship Maps

Relationship Maps được giới thiệu như một dạng trực quan hóa dữ liệu mới trong SPSS Statistics 28 (Hình 1). Người dùng hiện có thể kiểm tra trực quan mối quan hệ trên nhiều biến số như được hiển thị bằng độ dày của các kết nối và kích thước của chỉ báo danh mục. Chức năng này có thể được tìm thấy trong Graphs dropdown menu và sẽ tham chiếu dữ liệu trong tập dữ liệu đang hoạt động.

Cải tiến khả năng sử dụng

Statistics Workbook

The Statistics Workbook kết hợp nhiều loại tệp thành một (Hình 2). Người dùng có thể viết cú pháp, tạo đầu ra và chỉnh sửa tất cả đầu ra đó trong Workbook để chạy phân tích dữ liệu một cách tương tác.

Accessing the Workbook: Sau khi cài đặt sản phẩm lần đầu, dạng xem sẽ ở chế độ Classic (Syntax & Output). Điều này có thể được nhìn thấy trong Edit > Options > Application Mode ứng dụng nằm ở đầu giao diện Options. Để chuyển đổi chế độ, chọn Workbook và bấm OK. Sẽ có một hộp thoại cảnh báo để nhắc nhở người dùng đóng tất cả các cú pháp đang mở và xuất tài liệu trước khi chuyển đổi chế độ. Để tạo một Sổ làm việc mới, hãy đi tới File > New và chọn Workbook.

Search enhancements

Chức năng tìm kiếm, được giới thiệu lần đầu trong phiên bản 27, được nâng cao trong SPSS Statistics 28. Biểu tượng tìm kiếm hiện diện ở góc trên bên phải của cửa sổ Dữ liệu, Cú pháp và Kết quả. Nhấp vào biểu tượng để nhập các cụm từ tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm các liên kết đến hộp thoại menu, chủ đề trợ giúp, nghiên cứu điển hình và tài liệu tham khảo cú pháp (Hình 3). Nhấp vào kết quả tìm kiếm sẽ đưa bạn trực tiếp đến hộp thoại thủ tục có liên quan, chủ đề trợ giúp, nghiên cứu điển hình hoặc chủ đề tham chiếu cú ​​pháp. Các cấp độ sâu hơn hiện được trích xuất thông qua các cụm từ tìm kiếm bí danh mạnh mẽ và văn bản từ bên trong hộp thoại.

Side-pane table editor

Chỉnh sửa bảng trong phiên bản 28 hiện giới thiệu một quy trình hiệu quả hơn để bạn có được kết quả mong muốn trong các bảng của mình (Hình 4). Khi nhấp đúp vào Output, chế độ soạn thảo giờ đây sẽ hiển thị một bảng điều khiển bên mang lại chức năng được tìm thấy trong menu thả xuống Thuộc tính ô và Thuộc tính bảng từ menu Định dạng. Với số lần nhấp giảm đi, giờ đây bạn có thể chỉnh sửa bảng bằng cách sử dụng ngăn bên và những thay đổi đó sẽ được phản ánh trong chế độ xem bảng ở bên trái của ngăn.

High contrast accessibility

Hỗ trợ trợ năng cho độ tương phản cao đã được bổ sung trong SPSS Statistics 28 (Hình 5). Nếu bạn chọn chế độ High Contrast trên máy Microsoft Windows và mở SPSS Statistics, chế độ xem trong SPSS Statistics sẽ tự động hiển thị ở chế độ high contrast. Để sử dụng chế độ tương phản cao trên máy Mac, hãy chọn System Preferences > Accessibility, sau đó kéo thanh trượt Display phản hiển thị để điều chỉnh độ tương phản của màn hình.