AppScan on Cloud

AppScan on Cloud cung cấp một bộ công cụ kiểm tra bảo mật, bao gồm kiểm tra tĩnh, động và tương tác cho phần mềm web, di động và mã nguồn mở. Nó phát hiện các lỗ hổng bảo mật phổ biến và tạo điều kiện khắc phục. AppScan on Cloud thực hiện bảo mật theo hướng dịch chuyển bằng cách loại bỏ các lỗ hổng trong quá trình phát triển, trước khi phần mềm được triển khai. Khả năng quản lý toàn diện cho phép các chuyên gia bảo mật, nhà phát triển, DevOps và nhân viên tuân thủ liên tục theo dõi tình hình bảo mật của ứng dụng của họ và duy trì tuân thủ các yêu cầu quy định.

Tính năng

DevSecOps

Tích hợp trực tiếp vào các công cụ trong vòng đời phát triển phần mềm.

Machine Learning – based filters

Phân tích tĩnh dựa trên machine learning làm giảm đáng kể dương tính giả

Point-and-shoot dynamic testing
Quét động mà không gặp rắc rối về cấu hình
 

Open source testing
Kiểm tra bảo mật cho phần mềm nguồn mở
 

Lợi ích

Bộ thử nghiệm toàn diện
 
Kiểm tra bảo mật tĩnh, động và tương tác cho web, thiết bị di động và phần mềm nguồn mở – tất cả ở một nơi
 

Báo cáo hữu ích

Các đề xuất khắc phục hữu ích cho mỗi lỗ hổng được phát hiện, đơn giản hóa việc khắc phục

 
Điểm sai thấp
 
Kiểm tra dựa trên machine learning cải thiện đáng kể độ chính xác
 

Cập nhật liên tục

Cập nhật liên tục đảm bảo rằng các kết quả kiểm tra luôn cập nhật để phát hiện các cuộc tấn công gần đây nhất
 
Giảm thiểu rủi ro mã nguồn mở
 
Theo dõi phần mềm nguồn mở và quản lý các lỗ hổng
 

Tuân thủ quy định

Đạt được sự tuân thủ với các tiêu chuẩn và điểm chuẩn của ngành như PCI DSS, HIPAA, OWASP Top 10, SANS 25 và hơn thế nữa.