Appscan Enterprise

AppScan Enterprise cung cấp khả năng kiểm tra bảo mật ứng dụng và khả năng quản lý rủi ro có thể mở rộng, để giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro và tuân thủ. AppScan cho phép các nhóm DevOps bảo mật, cộng tác, thiết lập chính sách và thực hiện kiểm tra trong suốt vòng đời phát triển ứng dụng. Bảng điều khiển quản lý giúp doanh nghiệp phân loại và ưu tiên các tài sản ứng dụng dựa trên tác động kinh doanh và xác định các lỗ hổng nghiêm trọng nhất gây rủi ro cao nhất cho doanh nghiệp. Giao diện REST của AppScan Enterprise cho phép tích hợp với các công cụ tự động hóa khác nhau để đảm bảo tích hợp liền mạch với các đường ống CI / CD của DevOps.

Tính năng

Mở rộng

Kiểm tra bảo mật ứng dụng có thể mở rộng, cho phép các doanh nghiệp quản lý các chương trình kiểm tra bảo mật đa người dùng, đa ứng dụng – tất cả ở một nơi.

DevSecOps

Các API REST toàn diện cho phép tự động hóa và tích hợp liền mạch vào đường ống DevOps CI / CD. Các nhóm bảo mật và phát triển có thể cộng tác, xác định chính sách và thực hiện kiểm thử trong suốt vòng đời phát triển ứng dụng.

Quản trị rủi ro

Các công cụ quản lý và báo cáo hiệu quả cho các chính sách kiểm tra, quét mẫu, người dùng, ứng dụng, tư thế tuân thủ, theo dõi khắc phục và hơn thế nữa.

Actionable

Quản lý bảo mật ứng dụng dựa trên rủi ro cho phép các doanh nghiệp xác định các yếu tố rủi ro có liên quan được AppScan sử dụng để tự động phân loại rủi ro của ứng dụng.

Lợi ích

Tự động kiểm tra bảo mật

Phát hiện các lỗ hổng bằng cách sử dụng các công cụ quét mạnh mẽ và sửa chúng trước khi tin tặc phát hiện ra chúng.

Mở rộng

Thử nghiệm bảo mật động đa ứng dụng, đa người dùng, quy mô lớn cho các ứng dụng web, dịch vụ web và back-ends dành cho thiết bị di động.

Quản lý tập trung

Theo dõi nhiều chương trình kiểm tra bảo mật để đảm bảo các chính sách được thực thi hiệu quả và quản lý rủi ro.

Báo cáo hữu ích

Các đề khắc phục lỗi hữu ích cho từng lỗ hổng được phát hiện để đơn giản hóa việc khắc phục.

 

Thị trường

Kiểm tra ngay cả những ứng dụng web phức tạp nhất.

Tuân thủ quy định

Đạt được sự tuân thủ với các tiêu chuẩn và điểm chuẩn của ngành như PCI DSS, HIPAA, OWASP Top 10, SANS 25 và hơn thế nữa.