Quản lý Data trong Big data model với các ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Quản lý Data trong Big data model với các ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Xã hội phát triển, ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc về sức khỏe ngày càng được quan tâm. Việc nâng cao sức hiệu quả và chất lượng dịch vụ cũng theo đó cần được chú trọng. Nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân đồng thời vẫn giảm chi phí là những lý do chính khiến khai thác dữ liệu trở thành một phong trào thành công trong lĩnh vực y tế. Thông qua số hóa hồ sơ và các phương pháp hiệu quả để cung cấp thông tin (chẳng hạn như thông qua OCR), thì việc khai thác dữ liệu phần lớn có thể tăng năng suất, tiến trình làm việc và nhờ đó ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn.

Lợi ích của số hóa hồ sơ

Lợi ích chính của việc số hóa hồ sơ là nâng cao hiệu quả của các quy trình kinh doanh cốt lõi. Khả năng xác định dữ liệu tại điểm thu thập cho phép loại bỏ lỗi đầu vào, cải thiện khả năng truy cập thông tin và tính di động cho phép các chuyên gia y tế xem dữ liệu bệnh nhân từ mọi nơi. Số hóa cũng tốt hơn để bảo mật. Với luật HIPPA được áp dụng, việc có thể giảm số lượng nhân viên cần thiết để xử lý tài liệu bệnh nhân đảm bảo an ninh hơn và tuân thủ cao hơn.

Tuy nhiên, chỉ số hóa dữ liệu sẽ mất đi giá trị khi giấy tờ chỉ được quét vào kho để lưu trữ cùng với hàng nghìn tài liệu khác. Không có cách nào để nắm bắt dữ liệu một cách hiệu quả, việc số hóa EHR và các tài liệu khác chỉ có tác động hạn chế đến các nỗ lực dữ liệu lớn và hiệu quả tổng thể của tổ chức.

Kích hoạt hiệu quả dữ liệu lớn

Công nghệ OCR cung cấp cho các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe khả năng quản lý, tương tác và dễ dàng sử dụng ngân hàng hồ sơ bệnh nhân lớn của họ để lập mô hình dữ liệu lớn. Phần mềm OCR cho phép máy tính nhận dạng văn bản trong các tài liệu hình ảnh như bản ghi EHR được quét.

Với hồ sơ có thể tìm kiếm bằng văn bản, các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể thay thế hàng giờ đồng hồ dành cho việc tìm kiếm thủ công thông qua hồ sơ bệnh nhân bằng một tìm kiếm từ khóa đơn giản, tức thì. Tiết kiệm thời gian này vừa làm tăng năng suất của nhân viên vừa mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn, nhanh hơn.

Tự động hóa quy trình xử lý

Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ OCR cho các EHR, yêu cầu bảo hiểm, tài liệu nhận dạng và các biểu mẫu khác là bước đầu tiên hướng tới việc cung cấp thông tin đó cho các hệ thống dữ liệu lớn. Các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể triển khai quy trình làm việc đơn giản hơn, hạn chế số lượng nhân viên cần thiết để thu thập dữ liệu cho quá trình xử lý phân tích và trí tuệ của họ. Bằng cách sử dụng OCR, họ có thể chuyển đổi giấy và ảnh đã quét một cách có hệ thống sang định dạng đầu vào chấp nhận được mà không cần sự can thiệp của con người.

Điều này không chỉ giải phóng thời gian làm việc cho các công việc có giá trị cao hơn mà còn cải thiện tính bảo mật và tuân thủ bằng cách hạn chế việc tiếp xúc thông tin được bảo vệ cho một số lượng nhỏ người lao động. Hơn nữa, việc chuyển quy trình thu thập dữ liệu từ quy trình thủ công sang mô hình chạy bằng OCR giúp loại bỏ cơ hội xảy ra lỗi đầu vào, giúp tăng cường độ chính xác và tính toàn vẹn của phân tích dữ liệu lớn.