Chưa được phân loại

Có gì mới trong IBM SPSS Statistics 28

IBM SPSS Statistics 28 giới thiệu một quy trình thống kê mới (metaanalysis), các cải tiến đối với các quy trình hiện có như Phân tích nguồn để tăng cường các phương pháp nghiên cứu, trực quan hóa dữ liệu để hiểu các kết nối và các cải tiến chức năng được thiết kế để cải thiện khả năng sử dụng hàng ngày.

Các phiên bản vĩnh viễn của SPSS Statistics 28—Base, Standard, Professional and Premium –  cung cấp quyền truy cập phần mềm dài hạn cần thiết cho các nhóm phân tích. Các phiên bản này nhóm các tính năng, chức năng và yêu cầu sử dụng thiết yếu để cung cấp một cách thuận tiện để có được các khả năng bạn cần. Đối với các cá nhân và tổ chức yêu cầu sử dụng phần mềm trả tiền khi sử dụng, SPSS Statistics Subscription và các tiện ích bổ sung tùy chọn của nó mang lại sự linh hoạt mong muốn. Các tính năng và chức năng mới nhất có sẵn trong cả IBM SPSS Statistics Subscription and IBM SPSS Statistics 28.

Thống kê mới

Phân tích tổng hợp
1. Phân tích tổng hợp các kết quả liên tục:
Dữ liệu thô, dữ liệu kích thước hiệu ứng được tính toán trước
2. Phân tích tổng hợp các kết quả nhị phân:
Dữ liệu thô, dữ liệu kích thước hiệu ứng tính toán trước
3. Hồi quy meta

Phân tích tổng hợp tạo thành một quy trình khoa học để tổng hợp và kết hợp các kết quả của các nghiên cứu khác nhau. Nó có thể cung cấp các đánh giá có hệ thống về mức độ của các kích thước ảnh hưởng cũng như nguyên nhân của sự thay đổi tiềm năng. Các phương pháp phân tích tổng hợp cũng đã được mở rộng sang các bài kiểm tra tính không đồng nhất, đánh giá độ chệch xuất bản, đánh giá các tác động của nghiên cứu nhỏ và hồi quy tổng hợp. Các biểu đồ và đồ thị khác nhau có sẵn trong phân tích tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong trực quan hóa dữ liệu, tóm tắt kết quả và minh họa độ lệch.

Cải tiến quy trình

Power Analysis

IBM SPSS Statistics 28 bao gồm sự cải tiến đối với các thủ tục Phân tích Công suất để tạo ra một biểu diễn đồ họa của các kết quả. Phân tích công suất đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch nghiên cứu, thiết kế và dẫn. Việc tính toán công suất thường được thực hiện trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu mẫu nào, ngoại trừ có thể từ một nghiên cứu thí điểm nhỏ. Việc ước lượng chính xác sức mạnh có thể cho các nhà điều tra biết khả năng phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê dựa trên cỡ mẫu hữu hạn theo giả thuyết thay thế thực sự.

Tất cả các quy trình Phân tích công suất hiện cho phép người dùng nhập một loạt các giá trị công suất thay vì một giá trị duy nhất. Các giá trị này có thể ở dạng các giá trị (point) riêng biệt, một chuỗi các giá trị tăng dần theo một số lượng cụ thể hoặc kết hợp cả hai. Cải tiến này hiện dẫn đến một bảng các giá trị công suất và, tùy chọn, một đồ thị đường cong công suất đi kèm.

Ratio Statistics

The Ratio Statistics procedure in IBM SPSS Statistics từ lâu đã là một lựa chọn thuận tiện để thu thập thống kê mô tả về tỷ lệ của hai biến số, cũng như quy trình bắt đầu dành cho các chuyên gia đánh giá tài sản, những người có công việc liên quan đến việc làm việc với các tỷ lệ giá trị đánh giá tài sản trên giá bán . Trong thời gian kể từ ban đầu.

The Ratio Statistics procedure in IBM SPSS Statistics từ lâu đã là một lựa chọn thuận tiện để thu thập thống kê mô tả về tỷ lệ của hai biến số, cũng như quy trình bắt đầu dành cho các chuyên gia đánh giá tài sản, những người có công việc liên quan đến việc làm việc với các tỷ lệ giá trị đánh giá tài sản trên giá bán . Trong thời gian kể từ khi quy trình ban đầu được thực hiện, những thay đổi trong tư duy về việc sử dụng một số số liệu thống kê trong định giá tài sản đã xảy ra. Quy trình Thống kê Tỷ lệ đã được cải tiến để phù hợp hơn với các cách tiếp cận hiện tại, như được mô tả trong tài liệu Tiêu chuẩn về Nghiên cứu Tỷ lệ do International Association of Assessing Officers xuất bản.

Thay đổi quan trọng nhất đối với quy trình là việc bổ sung hệ số thiên vị liên quan đến giá (PRB) và khoảng tin cậy liên quan. PRB là chỉ số đánh giá liệu tỷ lệ đánh giá so với giá là cao hơn hay thấp hơn một cách có hệ thống đối với các bất động sản có giá cao hơn. Nó được tính toán bằng cách hồi quy phần trăm chênh lệch trong tỷ lệ đánh giá từ tỷ lệ trung vị trên logarit cơ sở 2 của các thước đo đại diện giá trị được tính là giá trị trung bình của giá bán và tỷ lệ của
giá trị được đánh giá so với tỷ lệ trung bình, và đưa ra tỷ lệ phần trăm thay đổi trong tỷ lệ đánh giá cho thay đổi 100% về giá trị. Số đo mới có sẵn này được chọn theo mặc định trong hộp thoại Thống kê khi sử dụng giao diện người dùng đồ họa cho quy trình, được truy cập qua Analyze > Descriptive Statistics > Ratio.

Các thay đổi khác bao gồm xóa hệ số biến thiên dựa trên tỷ lệ trung bình khỏi các tùy chọn hộp thoại Thống kê, gắn nhãn lại tùy chọn hệ số biến đổi còn lại dựa trên tỷ lệ trung bình là COV, như cách sử dụng phổ biến và thêm tùy chọn trong hộp thoại Thống kê tỷ lệ chính vào bao gồm số lượng trường hợp hoặc thuộc tính dựa trên thống kê trong bảng đầu ra, thay vì chỉ cung cấp thông tin đó trong tệp đầu ra đã lưu.

Các cải tiến thủ tục khác

 1. Một điều khiển giao diện người dùng đồ họa mới được thiết kế cho GLM và UNIANOVA. Cụ thể, một hộp kiểm So sánh các hiệu ứng chính đơn giản bổ sung đã được thêm vào hộp thoại phụ EM Means… để hỗ trợ đặc tả so sánh giữa các hiệu ứng chính được lồng trong các cấp độ của các yếu tố khác.
 2. Các điều chỉnh đã được thực hiện để Thay đổi độ tương phản trong hộp thoại LOGISTIC REGRESSION và COXREG:
  • Thông số kỹ thuật danh mục tham chiếu mặc định cho các loại tương phản sử dụng thông số kỹ thuật danh mục tham chiếu (Chỉ báo, Đơn giản và Độ lệch) đã được thay đổi từ First to Last.
  • Vị trí của các nút First to Last đã được chuyển đổi
  • Danh sách các biến trong danh mục Categorical Covariates target bao gồm (Last).

3. Trong các phiên bản trước, người dùng có thể chạy Two-sides T-Test hai mặt, nhưng các tính toán bổ sung là cần thiết để có đầu ra cho one-sides T-Test. Người dùng thường phải tham khảo IBM Tech note để nhận được kết quả mà họ yêu cầu cho một bài kiểm tra one-sides T-Test. Bắt đầu với V28 Beta, người dùng sẽ có thể chạy one-sides T-Test thông qua các hộp thoại.

Trực quan hóa dữ liệu

Relationship Maps

Relationship Maps được giới thiệu như một dạng trực quan hóa dữ liệu mới trong SPSS Statistics 28 (Hình 1). Người dùng hiện có thể kiểm tra trực quan mối quan hệ trên nhiều biến số như được hiển thị bằng độ dày của các kết nối và kích thước của chỉ báo danh mục. Chức năng này có thể được tìm thấy trong Graphs dropdown menu và sẽ tham chiếu dữ liệu trong tập dữ liệu đang hoạt động.

Cải tiến khả năng sử dụng

Statistics Workbook

The Statistics Workbook kết hợp nhiều loại tệp thành một (Hình 2). Người dùng có thể viết cú pháp, tạo đầu ra và chỉnh sửa tất cả đầu ra đó trong Workbook để chạy phân tích dữ liệu một cách tương tác.

Accessing the Workbook: Sau khi cài đặt sản phẩm lần đầu, dạng xem sẽ ở chế độ Classic (Syntax & Output). Điều này có thể được nhìn thấy trong Edit > Options > Application Mode ứng dụng nằm ở đầu giao diện Options. Để chuyển đổi chế độ, chọn Workbook và bấm OK. Sẽ có một hộp thoại cảnh báo để nhắc nhở người dùng đóng tất cả các cú pháp đang mở và xuất tài liệu trước khi chuyển đổi chế độ. Để tạo một Sổ làm việc mới, hãy đi tới File > New và chọn Workbook.

Search enhancements

Chức năng tìm kiếm, được giới thiệu lần đầu trong phiên bản 27, được nâng cao trong SPSS Statistics 28. Biểu tượng tìm kiếm hiện diện ở góc trên bên phải của cửa sổ Dữ liệu, Cú pháp và Kết quả. Nhấp vào biểu tượng để nhập các cụm từ tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm các liên kết đến hộp thoại menu, chủ đề trợ giúp, nghiên cứu điển hình và tài liệu tham khảo cú pháp (Hình 3). Nhấp vào kết quả tìm kiếm sẽ đưa bạn trực tiếp đến hộp thoại thủ tục có liên quan, chủ đề trợ giúp, nghiên cứu điển hình hoặc chủ đề tham chiếu cú ​​pháp. Các cấp độ sâu hơn hiện được trích xuất thông qua các cụm từ tìm kiếm bí danh mạnh mẽ và văn bản từ bên trong hộp thoại.

Side-pane table editor

Chỉnh sửa bảng trong phiên bản 28 hiện giới thiệu một quy trình hiệu quả hơn để bạn có được kết quả mong muốn trong các bảng của mình (Hình 4). Khi nhấp đúp vào Output, chế độ soạn thảo giờ đây sẽ hiển thị một bảng điều khiển bên mang lại chức năng được tìm thấy trong menu thả xuống Thuộc tính ô và Thuộc tính bảng từ menu Định dạng. Với số lần nhấp giảm đi, giờ đây bạn có thể chỉnh sửa bảng bằng cách sử dụng ngăn bên và những thay đổi đó sẽ được phản ánh trong chế độ xem bảng ở bên trái của ngăn.

High contrast accessibility

Hỗ trợ trợ năng cho độ tương phản cao đã được bổ sung trong SPSS Statistics 28 (Hình 5). Nếu bạn chọn chế độ High Contrast trên máy Microsoft Windows và mở SPSS Statistics, chế độ xem trong SPSS Statistics sẽ tự động hiển thị ở chế độ high contrast. Để sử dụng chế độ tương phản cao trên máy Mac, hãy chọn System Preferences > Accessibility, sau đó kéo thanh trượt Display phản hiển thị để điều chỉnh độ tương phản của màn hình.

Read more...

Zwsoft_Thông báo chương trình khuyến mãi Tháng Quý 3.2021

Sau thành công của chương trình khuyến mãi trước đó, ZWSOFT VIETNAM sẽ tiếp tục tổ chức chương trình với thời gian từ 15/08/2021 đến hết ngày 30/09/2021 với nội dung như sau:

 1. Tặng 01 Tai nghe Huawei freebuds 4i đối với những đơn hàng có số lượng từ 05 – 09 bộ ZWCAD
 2. Tặng 01 Đồng hồ Huawei GT2 đối với những đơn hàng có số lượng trên 10 bộ ZWCAD

Một số lưu ý:

 1. Quà tặng áp dụng cho tất cả phiên bản ZWCAD Standard, Professional & Mechanical
 2. Trong vòng 01 tháng, nếu có 02 đơn hàng của cùng 01 người dùng cuối (EU)
 3. Chương trình không áp dụng đối với các hình thức khuyến mãi khác như Miễn phí nâng cấp hoặc giảm giá.

Sau ngày 10.10.2021, ZWSOFT VIETNAM sẽ thống kê số lượng đơn hàng và gửi trực tiếp đến Khách hàng.

Read more...

Có gì mới trong Moldex3D 2021

Moldex3D 2021 hoàn toàn mới. Một nền tảng quan trọng kết nối bạn với kỷ nguyên Công nghiệp 4.0. Với khả năng dự đoán chính xác hơn, hiểu biết sâu hơn, tích hợp thông minh và tính toán nhanh hơn, Moldex3D giúp bạn chạy đua với thời gian và là người đi đầu trong lĩnh vực sản xuất thông minh!

Dự đoán chính xác

 • Dự đoán co lại và cong vênh
  Nâng cao mô hình thay đổi giai đoạn trong co ngót và cong vênh
  Moldex3D mới dựa trên đặc điểm vật liệu và ứng suất của sự thay đổi giai đoạn nhựa trong giai đoạn đóng gói để có dự đoán chính xác hơn về độ cong vênh và co ngót.
   
Tính chất cơ học của vật liệu gia cố bằng sợi quang
Mô phỏng đặc tính cơ học được kết hợp để tối ưu hóa độ chính xác tính toán của vật liệu sợi ngắn, cung cấp dự đoán chính xác hơn về độ cong vênh của vật liệu chứa đầy sợi.
 

Hỗ trợ phân tích giới hạn

Moldex3D bổ sung dự đoán về hành vi vênh tiềm ẩn trong Warpage để xác định xem việc sử dụng chế độ biến dạng lớn có cần thiết hay không.
 
 • Trình hướng dẫn tạo lưới hiệu suất cao

CAD Features

Khả năng xây dựng và chỉnh sửa đường cong được cải thiện cho người dùng để tạo ra chất lượng lưới tốt hơn với tỷ lệ thành công và hiệu quả được nâng cao.

Nozzle, Gate, Runner and Trình hướng dẫn Kênh Làm mát

Dữ liệu hình học tiên tiến hơn và hệ thống gỡ lỗi được bao gồm, để nâng cao độ chính xác dự đoán trên vòi phun, cổng, bộ phận chạy và các kênh làm mát. Người dùng có thể điều chỉnh mô hình vòi phun bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn vùng vòi phun mới được thêm vào. Nó cho phép người dùng cải thiện thiết kế với các thông số và tạo lưới tự động, giúp việc xác nhận thiết kế dễ dàng và chính xác.

 • Hiển thị báo cáo dễ dàng hơn và thông minh hơn

Studio 2021

Người dùng có thể tùy chỉnh định dạng báo cáo trong Studio 2021 và chọn các mục để hiển thị. Việc tạo báo cáo giờ đây dễ dàng hơn và thông minh hơn. Hiệu quả làm việc cũng được cải thiện, với kích thước tệp trình xem giảm 80% và tốc độ xuất nhanh hơn 3 lần.

Tích hợp thông minh mạnh mẽ
 
 • Sản xuất thông minh

iSLM 2021

Thông qua iSLM 2021, bạn có thể xem kết quả dự án và hình ảnh động trên các thiết bị khác nhau, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. Các tính năng của iSLM cũng giúp bạn so sánh kết quả thử khuôn và phân tích khuôn chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản. Có thể truy cập thông tin mọi lúc, mọi nơi.
 • Nền tảng CAD thân thiện hơn với người dùng
Cung cấp Công cụ Thiết kế thông minh để đạt được hiệu ứng tốt nhất
Moldex3D SYNC 2021 hỗ trợ NX, Creo và SOLIDWORKS. Người dùng hiện có thể chạy Moldex3D 2021 trên phần mềm này và rút ngắn đáng kể thời gian học.
Tăng tỷ lệ thành công của lưới BLM
Người dùng có thể tạo lưới có độ chính xác cao nhanh hơn với tính năng sửa chữa hình học tự động. Moldex3D 2021 cũng được trang bị hệ thống kiểm tra khuyết tật mạnh mẽ hơn giúp tiết kiệm thời gian quý báu cho việc chuyển đổi lại và tạo lưới.
Phân tích thiết kế tự động
Với các giá trị tham số được thiết lập đúng cách, SYNC có thể tự động chạy phân tích mô phỏng và liệt kê tất cả các kết quả để so sánh, giúp giảm nhân lực và thời gian.
 • Tính toán nhanh hơn
Tính toán từ xa trên Linux
Người dùng có thể chạy mô phỏng đúc hiệu quả trên cụm HPC Linux từ xa trên đám mây riêng hoặc công cộng, giúp  phân tích và tính toán hàng triệu phần tử trong vài phút.
Dự báo quy trình tiên tiến và vật liệu tổng hợp
 
 • Dự đoán hình thành vật liệu tổng hợp

Mô phỏng RTM hỗ trợ mô hình lưới không phù hợp

Đối với thiết kế trải thảm sợi nhiều lớp, công nghệ lưới không khớp được giới thiệu để giảm thời gian tạo lưới và cải thiện độ chính xác cho mô phỏng RTM. Nâng cao tính năng mô phỏng tổng hợp ván sợi quang nhiệt dẻo liên tục Fiber-mat. Bằng cách đặt giá trị thuộc tính vật liệu sợi liên tục, người dùng có thể phân tích cách định hướng của sợi ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và độ bền cơ học để tối ưu hóa thiết kế sản phẩm.
 • Giải pháp nhẹ cho quá trình tạo bọt
Độ chính xác cao hơn khi dự đoán quá trình tạo bọt
Khả năng tạo bọt vật lý mới cung cấp một mô hình dự đoán tạo bọt vi mô mới, giúp tăng cường đáng kể độ chính xác khi dự đoán hành vi co ngót của bong bóng. Nó cũng làm tăng độ chính xác dự đoán của các mô-đun hiện có trong các quá trình tạo bọt khác nhau.
Tối ưu hóa mô phỏng quy trình đóng gói IC
 
 • Hỗ trợ hoàn chỉnh cho các quy trình đóng gói vi mạch
Mô phỏng quy trình đóng gói vi mạch tốc độ cao, chi tiết và đa chức năng
Khả năng mô phỏng bầu hoàn toàn mới hiện có sẵn cho người dùng đóng gói vi mạch. Trình hướng dẫn tiền xử lý có thể nhanh chóng tạo lưới chất lượng cao cho các loại gói nâng cao, giúp tiết kiệm nỗ lực chuẩn bị mô hình và giúp người dùng khám phá và tối ưu hóa thiết kế gói, giảm đáng kể chi phí thử và sai.
Read more...

ZW3D 2022: Các tính năng CAD/CAM đẳng cấp sẽ nằm trong tay bạn

Hôm nay ngày 14/4/2021, ZWSOFT công bố chính thức ra mắt ZW3D 2022, phiên bản mới nhất của giải pháp CAD/CAM 3D tích hợp hàng đầu của hãng. Đi kèm với các tính năng và cải tiến mới, phiên bản được chờ đợi từ lâu này sẽ khiến bạn ngạc nhiên với tính liên tục của đường curve G3, mô-đun thiết kế đường ống và rất nhiều cải thiện trong việc thiết kế linh hoạt, gia công hiệu quả cũng như tương tác thân thiện hơn.

Sự đột phá trong  G3 continuity giúp tăng khả năng tạo mô hình.

Nhóm nghiên cứu và phát triển của ZWSOFT đưa khả năng tạo mô hình lên cấp độ tiếp theo — việc tạo các đường cong liên tục G3 được sử dụng trong ZW3D 2022. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tạo ra các đường cong mềm mượt hơn và đặt nền tảng vững chắc để tạo ra các bề mặt có tính liên tục cao hơn.

“Bước đột phá này cho thấy ZW3D được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu thiết kế phức tạp của các bề mặt chất lượng cao của các sản phẩm cao cấp như ô tô và máy bay”. Giám đốc sản phẩm ZW3D giải thích rằng việc nâng cao mức độ liên tục của các bề mặt giúp việc tạo ra các sản phẩm hấp dẫn hơn về mặt thẩm mỹ nhưng dễ dàng ứng dụng thực tế hơn. “Trong ZW3D 2022, bạn có thể tùy chọn độ liên tục của đường cong G3 cho các lệnh thường được sử dụng, chẳng hạn như Blend, Point Curve và Modify trong môi trường sketch và part.”

Phục vụ nhu cầu của các lĩnh vực kỹ thuật chuyên nghiệp hơn

Là một giải pháp CAD/CAM 3D tích hợp, ZW3D được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực bao gồm thiết kế sản phẩm, thiết kế cơ khí, thiết kế khuôn mẫu, sản xuất v.v. ZW3D 2022 phiên bản mới nhất  với mô-đun đường ống để thiết kế thiết bị truyền dẫn khí và chất lỏng.

Có nhiều cách định tuyến linh hoạt trong mô-đun đường ống mới này, cho phép bạn thiết lập không chỉ các dạng đường ống mà còn cả đường kính, độ dày và vật liệu của ống. Ngoài ra, các thông số đường ống này có thể được điều khiển theo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, do đó bạn không cần phải tốn công sức tạo và định tuyến đường ống. Hơn nữa, bạn có thể tạo đường ống bằng nhiều cách, chẳng hạn như Kéo (Drag), giao vuông góc (Orthogonal), Hai điểm (Two Points) và song song (Offset). Mặt bích (Flanges), miếng đệm (gaskets) và bộ giảm tốc (reducers) có thể được tự động thêm vào; trong khi hướng dòng chảy có thể được điều chỉnh một cách trực quan. 

Nhiều chức năng CAD/CAM mới để nâng cao hiệu quả và chất lượng

Hơn nữa, các chức năng CAD/CAM mới và nâng cao của ZW3D 2022 sẽ mang lại cho bạn một bước tiến trong việc thiết kế và gia công các sản phẩm. Ví dụ: lệnh Flatten mới được thêm vào cho phép bạn kiểm tra kết quả trải phẳng của kim loại tấm trong thời gian thực, do đó, việc tạo các bản vẽ 2D trở nên dễ dàng hơn.

Về Module gia công, đường chạy dao Gia công thô mới trong lệnh 2D Offset, tìm vùng phẳng trong hoạt động gia công thô QuickMill, v.v. đã được thêm vào; thứ tự gia công trong gia công tinh Lace, Mô phỏng máy gia công, v.v. đã được cải thiện. Do đó, hiệu quả và chất lượng gia công của bạn sẽ tăng lên đáng kể, như giám đốc sản phẩm ZW3D đã chỉ ra, “Chúng tôi đã áp dụng công nghệ đa luồng và hoàn thiện thuật toán để tạo đường chạy dao nhanh hơn trong phiên bản này. Cụ thể, thời gian tính toán giảm trung bình 50% và sẽ hiệu quả rõ hơn khi người dùng gia công các chi tiết lớn ”.

Với các các tính năng nêu trên, ZW3D 2022 sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu 3D CAD/CAM của các ngành công nghiệp và các chuyên ngành khác nhau. Hãy tải ZW3D 2022 và bắt đầu dùng thử 30 ngày miễn phí. Đồng thời, đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của bạn với các nhà thiết kế và đồng nghiệp kỹ sư trong Nhóm ZW3D User!

https://www.zwsoft.com/vn

Read more...

10 phần mềm đọc PDF miễn phí tốt nhất cho windows

1. Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Reader cho Windows cung cấp các chế độ đọc khác nhau, tô sáng văn bản, thêm ghi chú, điền biểu mẫu, chữ ký điện tử, thêm tem, v.v. Trình đọc PDF miễn phí của Adobe cho Windows cũng hỗ trợ chế độ xem theo thẻ, có nghĩa là bạn có thể mở nhiều tệp PDF cùng một lúc.

Nếu nhu cầu của bạn không nhiều, bạn không muốn chỉ “đọc” các tệp PDF và bạn cần các tính năng nâng cao hơn, Adobe Acrobat Reader DC là lựa chọn phù hợp. Đây cũng là trình đọc PDF tốt nhất cho các tệp lớn mà một số chương trình nhẹ không thể xử lý đầy đủ.

Supported platforms: Windows 10, 8.1, 7, XP

2. SumatraPDF

Sumatrapdf là một phần mềm đọc.thoáng và nhẹ.mà bạn có thể cài đặt và dùng trên máy tính Windows. Được cấp phép theo giấy phép GPLv3, SumatraPDF cũng hỗ trợ các định dạng khác ngoài PDF, bao gồm các định dạng như EPUB, MOBI, FB2, CHM, XPS và DjVu.
SumatraPDF rất nhẹ và trình cài đặt 64 bit của nó chỉ có kích thước khoảng 5MB, mang lại trải nghiệm đọc tuyệt vời với hiệu suất nhanh và các tính năng thiết yếu. Tuy nhiên, nó thiếu các tính năng nâng cao như chú thích, ký tài liệu và điền biểu mẫu.
SumatraPDF hỗ trợ các phím tắt khác nhau để giúp bạn điều hướng nhanh chóng và cải thiện trải nghiệm đọc của mình. Sumatra cũng đi kèm với việc dễ dàng xem trước các tài liệu LaTeX và bạn có thể định cấu hình các trình soạn thảo văn bản khác nhau để tích hợp Sumatra. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hỗ trợ bị hạn chế.

Supported platforms: Windows 10, 8.1, 7, XP

3. Expert PDF Reader

Expert PDF Reader được phát triển bởi Visagesoft. Về giao diện, nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác của các ứng dụng văn phòng MS cũ. Nhưng thực tế là nó rất tuyệt khi thực hiện công việc của mình làm cho Expert PDF Reader trở thành một lựa chọn đáng xem xét.
Nói về các tính năng, trình đọc PDF Windows này có thể xử lý hầu hết mọi tài liệu bạn ném vào nó. Ngoài ra, bạn có thể sửa đổi chú thích, thêm tem cao su, v.v. trong các tệp hiện có ngay cả khi chúng được tạo bằng phần mềm khác.
Hơn nữa, bạn có thể đánh dấu tệp, xem hình thu nhỏ của trang và sử dụng tính năng tab mở cho nhiều tệp PDF cùng lúc với trình xem PDF miễn phí này.

Supported Platforms: Windows 10, 8.1, 7

4. Nitro Free PDF Reader

Nitro Reader là một cái tên nổi tiếng khác trong nhóm phần mềm văn phòng và phần mềm năng suất. Nitro Reader khá tốt trong việc cố gắng đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng sử dụng và các tính năng. Nó không đi kèm các tính năng không cần thiết mà người dùng không bao giờ sử dụng. Giao diện của nó cũng trông giống như bất kỳ ứng dụng nào khác từ bộ Office của Microsoft.
Ngoài tất cả các tính năng cơ bản, Nitro Reader còn đi kèm với tính năng QuickSign tiện dụng giúp việc ký số tài liệu trở thành một công việc đơn giản. Bạn cũng có thể bảo mật tài liệu của mình và đảm bảo rằng chúng được mở bởi những người đã nhận được chứng chỉ kỹ thuật số từ bạn.

Supported Platforms: Windows 10, 8.1, 7, XP

5. Foxit reader

Cũng giống như Adobe Acrobat Reader DC, Foxit là một cái tên nổi tiếng trong giới đọc tài liệu. Tuy nhiên, so với giải pháp đọc PDF của Adobe, Foxit tương đối nhẹ hơn.

Cách đây ít lâu, Foxit cũng đã giới thiệu Hệ thống quản lý tài liệu ConnectedPDF trực tuyến mới của mình. Chế độ Trình xem Văn bản của nó loại bỏ các định dạng phức tạp và hiển thị một chế độ xem giống như Notepad của tệp.

Các tính năng cộng tác cải thiện hơn nữa trải nghiệm PDF của bạn bằng cách cho phép người dung làm việc trực tuyến và chia sẻ nó với những người khác. Đây là một phần mềm tiên tiến để đọc các tệp PDF và nó sẽ có tất cả các tính năng cần thiết.

Supported platforms: Windows 10, 8.1, 7, XP

6. Google Drive

Cũng giống như trình duyệt web của bạn, Google Drive là một cách khác để mở tệp PDF mà không cần bất kỳ công cụ bên ngoài nào. Tuy nhiên, những gì nó cung cấp là trình đọc PDF trực tuyến thay vì các ứng dụng Windows
Nó cung cấp các tính năng cơ bản như in PDF, tải xuống và cho phép bạn tìm nội dung trong tài liệu. Bạn chỉ cần chọn tùy chọn mở PDF qua Google Docs và chuyển đổi PDF đó thành định dạng tài liệu có thể chỉnh sửa.
Ngoài việc mở tệp PDF ở định dạng tối thiểu, bạn có thể kết nối các ứng dụng Chrome bên ngoài với trình đọc PDF này và mở rộng chức năng của nó. Nhìn chung, nó có thể trở thành một sự thay thế tuyệt vời cho người xem PDF truyền thống nếu bạn chủ yếu lưu trữ tài liệu trong Google Drive của mình.

Supported Platforms: Windows 10, 8.1, 7, XP

7. Web Browsers – Chrome, Firefox, Edge

Các trình duyệt web của bạn, như Google Chrome, Firefox, Edge hoặc Opera, được tích hợp sẵn trình đọc PDF miễn phí.
Là một phần của trình duyệt web của bạn và được cập nhật thường xuyên với các tính năng mới cùng với trình duyệt của bạn. Khi bạn nhấp vào liên kết PDF, trình duyệt web bắt đầu tự mở tệp PDF và cung cấp cho bạn trải nghiệm đọc gọn gàng. Tất cả các trình duyệt đều cho phép bạn sử dụng các tính năng như kích thước văn bản có thể điều chỉnh, xoay, tải xuống và in.
Chỉ trong trường hợp bạn muốn mở các tệp PDF được lưu trữ cục bộ bằng trình duyệt web của mình, bạn chỉ cần kéo nó vào một cửa sổ trình duyệt đang mở. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào tệp để chọn trình duyệt của mình bằng tùy chọn “Chọn ứng dụng khác”.

Supported platforms: Windows 10, 8.1, 7

8. Slim PDF

Cũng giống như SumatraPDF, Slim PDF là một ứng dụng nhẹ khác cần xem xét nếu bạn đang tìm kiếm trình đọc PDF tốt nhất cho HĐH Windows 10. Slim PDF có thể nói là trình đọc PDF trên máy tính để bàn nhỏ nhất thế giới.
Slim PDF tải rất nhanh và cho phép bạn hoàn thành công việc trong thời gian ngắn hơn. Xin lưu ý rằng trình đọc PDF windows này không hỗ trợ nhiều phím tắt phổ biến. Ngoài ra, nó không cho phép bạn tô sáng từng từ văn bản của mình. Dù sao, nó là một phần mềm đọc PDF di động chỉ hoạt động

Supported Platforms: Windows 10, 8.1, 7, XP

9. Javelin PDF Reader

Javelin PDF Reader đi kèm với tất cả các chức năng đọc PDF cơ bản mà người ta cần để hoàn thành công việc hàng ngày. Giao diện tổng thể siêu sạch và bạn có thể chọn từ hầu hết các chế độ đọc phổ biến như toàn màn hình, liên tục, song song, v.v.
Với kích thước tải xuống chỉ 2MB, Javelin khá nhẹ khi so sánh với Adobe Acrobat Reader DC. và Foxit Reader. Trình xem PDF miễn phí dành cho PC này có thể mở các tệp được bảo vệ bằng DRM với bất kỳ sự cố nào và cung cấp đánh dấu và chú thích.

Supported Platforms: Windows 10, 8.1, 7, XP

10. PDF-XChange Editor

PDF-XChange Editor là trình đọc PDF miễn phí cho Windows 10 đã được cải tiến và đơn giản hóa hoàn toàn. Nó cung cấp thời gian tải nhanh và cung cấp trải nghiệm nhẹ để đọc, in, chú thích, lưu hình ảnh và văn bản, v.v. từ tệp PDF.
Trước đó, phần mềm này được gọi là PDF-XChange Viewer và nó không có các chức năng chỉnh sửa cơ bản miễn phí. Bạn cũng nhận được các tính năng như OCR và chữ ký điện tử. Tuy nhiên, giao diện người dùng có vẻ hơi lộn xộn với quá nhiều tùy chọn, có thể, một thiết kế lại sẽ mang lại một số không gian để thở.

Theo tuyên bố của các nhà phát triển, phiên bản miễn phí của PDF-XChange Editor cung cấp hơn 60% các tính năng đi kèm với phiên bản trả phí.

Supported Platforms: Windows 10, 8.1, 7, XP

-https://fossbytes.com/-

Read more...

HCL AppScan: Hỗ trợ SAP ABAP

Doanh nghiệp cần bảo mật các ứng dụng SAP

Như bạn đã biết, SAP là một ứng dụng quan trọng trong kinh doanh được nhiều công ty toàn cầu sử dụng để quản lý các quy trình kinh doanh của họ. Trên toàn thế giới, SAP hợp tác với nhiều đối tác đã thêm mã ABAP tùy chỉnh của riêng họ vào các cài đặt cơ sở SAP của họ. Mặc dù cách tiếp cận này giúp các tổ chức điều chỉnh các ứng dụng SAP theo nhu cầu cụ thể của họ, nhưng nó cũng có thể làm tăng nguy cơ đưa các lỗ hổng và lỗ hổng bảo mật vào cơ sở ứng dụng SAP. Vì SAP thường được sử dụng trong các chức năng quan trọng của hầu hết các doanh nghiệp, nên nhu cầu bảo mật là rất cao. Các công ty cần thực hiện thêm các bước để đảm bảo rằng mã mà họ đang triển khai để sản xuất càng an toàn càng tốt.

Bảo vệ mã SAP ABAP với AppScan SAST

Đây là nơi các SAST của SAP và HCL AppScan kết hợp với nhau. AppScan có thể giúp bạn quét mã ABAP tùy chỉnh với sự ra đời của SAST cho ABAP.

Là một trong những nơi đứng đầu thế giới về SAP. HCL có Trung tâm SAP Center of Excellence (CoE) của riêng mình, nơi có thể tìm thấy những học viên SAP rất sáng giá và giàu kinh nghiệm. Trung tâm SAP Center of Excellence, còn được gọi là Digilabs, đã tập trung vào việc tích hợp các dịch vụ của HCL Software với môi trường SAP. Các giải pháp HCL như AppScan, HCL Launch, HCL Accelerate và các giải pháp khác đang được tăng cường để tăng thêm giá trị cho DevSecOps Space của SAP.

AppScan: Hiện đang hỗ trợ SAP / ABAP

Bằng cách tận dụng các chuyên gia CoE của HCL SAP với bí quyết SAST của AppScan, HLC đã thông báo hỗ trợ của HCL AppScan cho SAP / ABAP.

SAST của AppScan hỗ trợ quét ABAP ECC phiên bản 6 trở lên. Appscan có khả năng quét mã ABAP phụ trợ, mang lại cho bạn lợi thế để quét các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh của bạn. AppScan thực hiện phân tích tĩnh mã nguồn ABAP và phát hiện ra các lỗ hổng trong mã, chẳng hạn như XSS, SQL Injection, Truy cập trái phép tiềm năng vào thư mục và tệp (Directory Traversal), Thao tác trong cuộc gọi động (Call Injutions), Kiểm tra ủy quyền không đầy đủ hoặc Quản trị người dùng bị bỏ qua , chỉ để tên một vài.

Điều làm cho AppScan trở nên khác biệt là khả năng bổ sung kiến ​​thức về danh mục ứng dụng dưới một ô kính duy nhất. Cho dù bạn đang xem các ứng dụng SAP hoặc các ứng dụng được phát triển với các khuôn khổ doanh nghiệp khác dựa trên Java, .Net, Node, PHP (và bất kỳ ngôn ngữ được hỗ trợ nào khác), AppScan hiện có thể cung cấp cho bạn một giải pháp duy nhất để bao gồm tất cả bạn cần. Ngoài ra, AppScan có thể tận dụng các khả năng Kiểm tra Bảo mật Ứng dụng Động (DAST) hàng đầu của mình để kiểm tra các ứng dụng không có mã nguồn, để đảm bảo hơn.

Khi làm việc với các nhà phát triển, với lợi thế tính năng quét ABAP SAST của AppScan (như với bất kỳ ngôn ngữ nào khác đang được quét bởi AppScan) là việc HLC sử dụng các nhóm khắc phục sự cố và báo cáo bảo mật chi tiết, có thể giúp các nhà phát triển dễ dàng tự giải quyết các vấn đề.

_https://blog.hcltechsw.com/_

Read more...

Có gì mới trong SPSS Statistics 27.0.1.0?

Quy trình thống kê cải tiến

Z-Test và khoảng tin cậy cho tỷ lệ và sự khác biệt về tỷ lệ: Đối với phân tích một mẫu, mẫu ghép nối, mẫu độc lập.

Được tìm thấy trong Analyze > Compare Means menu, quy trình Tỷ lệ mới cho phép người dùng kiểm tra sự khác biệt về tỷ lệ dân số và xây dựng khoảng tin cậy về sự khác biệt được quan sát bằng cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cho từng loại phân tích.

Tăng cường khả năng phân tích: McDonald’s Omega

Như một giải pháp đang tin cậy, McDonald’s Omega cho phép người dùng một lựa chọn thay thế cho thống kê Cronbach’s Alpha. Để tìm kiếm tính năng nâng cao này chọn Analyze > Scale > Reliability Analysis, và dưới Model dropdown trong Reliability Analysis, chọn Omega.

Nâng cao tương quan biến thiên linh hoạt: Khoảng tin cậy được bổ sung

Sự nâng cao này trong SPSS Statistics 27.0.1.0  được tìm thấy trong Bivariate Correlations bên dưới hộp thoại Confidence Intervals sub. Người dùng sẽ có thể đặt tham số khoảng tin cậy, áp dụng điều chỉnh độ lệch nếu muốn cho tương quan Pearson và  chọn giữa các phương pháp khác nhau cho các hệ số tương quan khác.

Cùng với các bổ sung mới ở trên, IBM SPSS cũng đã bao gồm các khoảng tin cậy cho đầu ra CONTRAST trong ANOVA một chiều, thêm bootstrapping và nhiều imputation cho Proportions, và thực hiện một cải tiến cho nhiều imputation dự đoán trung bình phù hợp để cho phép khả năng chọn số lượng các trường hợp phù hợp tiềm năng.

Cải tiến khả năng sử dụng

Quản lý phiên (Session Management): Khôi phục điểm

Phần mở rộng này cho chức năng tự động khôi phục được giới thiệu trong SPSS Statistics 27.0.0.0 cho phép người dùng lưu một thời điểm trong phân tích của họ và người dùng có thể quay lại nếu cần sau khi phân tích, trong khi vẫn cho phép người dùng tiếp tục phân tích đường dẫn hiện tại . Session Management được tìm thấy trên Hộp thoại Welcome trên tab Restore Points bên cạnh tab Recent Files vàSample Files. Trên tab Restore Points, người dùng sẽ tìm thấy cả Auto-Recovery files của họ cũng như Restore Points.

Cải tiến đầu ra: Kinh nghiệm biên tập

Một số cải tiến đã được giới thiệu trong SPSS Statistics 27.0.1.0 cho Chart Builder, cũng như Table & Chart Editors. Những cải tiến này làm giảm số lần nhấp cần thiết để có được đầu ra có thể tùy chỉnh trong ứng dụng bằng cách sử dụng các bổ sung và trải nghiệm thanh công cụ mới.

Một cải tiến đối với SPSS Statistics Syntax cũng đã được giới thiệu trong SPSS Statistics 27.0.1.0 cho phép người dùng chọn các biến từ tập dữ liệu đang hoạt động bằng cách sử dụng chức năng loại trước. Điều này sẽ cải thiện hiệu quả trong việc viết tập lệnh và giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các biến chính xác để tham chiếu từ tập dữ liệu đang hoạt động.

Cải tiến chất lượng: Cùng với các tính năng mới và cải tiến năng suất, cũng có một số cải tiến chất lượng được thực hiện cho ứng dụng 27.0.1.0. Danh sách các bản sửa lỗi đó có thể được tìm thấy Tại đây.

Read more...

Có gì mới trong ZWCAD 2021 SP1?

MLeaderAlign 

Không còn phải lo lắng về một bản vẽ không có trật tự nữa! Giờ đây, lệnh MLEADERALIGN đã có sẵn, bạn có thể sắp xếp gọn gàng các multileaders với một vài cú nhấp chuột.

 

 

Grips cho nhóm

Quả thật việc xử lý một nhóm trong phiên bản này trở nên vô cùng tiện lợi! Vì có một grip mới được thêm vào giữa một nhóm, bạn có thể dễ dàng di chuyển hoặc sao chép nhóm.

 

 

Shade Plot

Với tùy chọn shade plot “Shaded”, bạn có thể vẽ các đối tượng 3D với kiểu trực quan. Nói một cách đơn giản, những gì bạn thấy trong ZWCAD là những gì bạn sẽ thấy trên các tệp được vẽ.

Hơn hết, những cải tiến như chế độ SDI được tái cấu trúc và trình tạo định dạng trong trình chỉnh sửa MTEXT, chắc chắn sẽ làm cho trải nghiệm thiết kế của bạn trở nên thú vị hơn!

Read more...

Tính năng mới và cải tiến trong Foxit PhantomPDF 10

Foxit Admin Console (một dịch vụ dựa trên đám mây có thể đặt hàng riêng) cung cấp cho quản trị viên CNTT khả năng dễ dàng quản lý số lượng lớn License PhantomPDF.

 • Quản lý người dùng, tạo nhóm người dùng, thêm và loại bỏ người dùng. Nó có thể kết nối với các hệ thống SSO (đăng nhập một lần), bao gồm Active Directory, để truy cập an toàn vào thông tin người dùng.
 • Gán và loại bỏ giấy phép khỏi người dùng và nhóm người dùng.
 • Xem tổng số giấy phép Foxit bạn sở hữu và hiện đã gán. Cập nhật giấy phép khi sử dụng.
 • Cấu hình nhiều quản trị viên có thể sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 • Đăng nhập hoạt động quản trị và thông tin đăng nhập / đăng xuất, cũng như sử dụng bởi người dùng cuối.

Foxit Update Server (một dịch vụ dựa trên đám mây có thể đặt hàng riêng) cung cấp cho IT khả năng quản lý và tự động hóa tốt hơn quá trình nâng cấp phần mềm và đảm bảo người dùng nâng cấp lên bản phát hành chính xác mà IT đã thử nghiệm mà không cần phải truy cập vào máy chủ bên ngoài.

 • Tự động tải xuống các bản cập nhật từ máy chủ Foxit và cung cấp chúng trên mạng cục bộ.
 • Tự động phê duyệt bản cập nhật để người dùng tải xuống hoặc hạn chế người dùng chỉ tải xuống các bản cập nhật đã được phê duyệt.
 • Đặt thời gian khi tất cả người dùng hoặc người dùng/nhóm cụ thể có thể tải xuống bản cập nhật.
 • Đẩy cập nhật cho người dùng, yêu cầu họ cài đặt chúng.

PhantomPDF Online cung cấp nhiều tính năng và cải tiến hơn.

 • Giao diện người dùng mới để phù hợp hơn với giao diện người dùng PhantomPDF Windows và hỗ trợ được cải thiện trên thiết bị di động.

Hỗ trợ nhiều loại trường biểu mẫu hơn và JavaScript để hỗ trợ dòng công việc biểu mẫu phức tạp.

 • Hỗ trợ trường biểu mẫu mới bao gồm các trường mã vạch, ngày tháng và biểu mẫu hình ảnh. Hỗ trợ sử dụng trình soạn thảo JavaScript bên ngoài, cũng như các chức năng JavaScript cho đánh số trang / chuyển tiếp, tìm kiếm / lập chỉ mục, liên kết web và hơn thế nữa.

Fill & Sign

 • Fill & Sign cung cấp một quy trình làm việc thuận tiện để điền vào các biểu mẫu phẳng (tức là không tương tác) và ký nhanh bằng cách nhập hoặc vẽ chữ ký của bạn hoặc sử dụng hình ảnh. Với công cụ Fill & Sign, bạn có thể thêm văn bản và các ký hiệu khác ở bất kỳ đâu trên biểu mẫu phẳng.

Tạo tài liệu USPTO-ready PDF bằng cách sử dụng nhiều phương pháp sáng tạo.

 • Sử dụng máy in ảo, bổ trợ Office, v.v., để tạo tài liệu PDF tương thích của Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ. Đặt mặc định cho các thuộc tính như kích thước trang, phông chữ, v.v. theo yêu cầu để gửi đến USPTO.

Sửa đổi hình nền, hình nền mờ và đầu trang/chân trang trên nhiều tệp PDF cùng một lúc thông qua batch Add.

 • Nâng cao chức năng Add cung cấp một cửa sổ bật lên cho phép bạn chọn nhiều tệp và thêm hình nền mờ, nền, v.v. vào tất cả các tệp cùng một lúc.

Cài đặt GPO bổ sung cho quản trị doanh nghiệp.

 • Các chức năng mới bao gồm tùy chỉnh các liên kết hỗ trợ được hiển thị cho người dùng và khóa một số cài đặt bổ sung, chẳng hạn như trình xem PDF mặc định và khả năng tạo IDs kỹ thuật số tự ký.

Nhiều cải tiến để đánh dấu và gắn thẻ chỉnh sửa và đọc

 • Cải tiến để tích hợp bookmark / thẻ, nhiều cải tiến giao diện người dùng cho bảng Bookmarks bao gồm tô sáng, resizi, etc.

Nhiều chức năng hơn trong Action Wizard, bao gồm hỗ trợ mọi thứ trong các hành động mặc định của Adobe Acrobat.

 • Các hành động mới bao gồm: Lưu dưới dạng, Xóa thông tin ẩn, xem nhật ký, chuyển đổi hàng loạt, v.v.

Hiển thị tất cả nhận xét bằng phông chữ mong muốn để có khả năng truy cập tốt hơn.

 • Người dùng có thể chọn phông chữ và kích thước phông chữ mong muốn cho tất cả các nhận xét trong tất cả các tài liệu họ đọc, ghi đè tài liệu cài đặt.

Phân loại và bảo vệ bằng nhãn trong Microsoft Azure Information Protection (AIP)

 • Tính năng này rất hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc phân loại và bảo vệ tài liệu bằng cách áp dụng các nhãn được quản trị viên định cấu hình với các cài đặt bảo vệ như mọi người có thể đọc và sử dụng tài liệu được bảo vệ. (Chỉ dành cho Doanh nghiệp)
 • Có thể được áp dụng cho nhiều tệp đồng thời. (Chỉ dành cho Doanh nghiệp)

Tích hợp liền mạch hơn với ECM

 • Thêm đánh số ngày vào các tệp từ SharePoint, ShareFile, iManage 9, ndOffice, OneDrive-Personal, Google Drive, Box, Dropbox, eDOCS DM và DMSforLegal. (Chỉ dành cho Doanh nghiệp)
 • Chuyển đổi hàng loạt tệp sang PDF từ iManage 9.

Tùy chọn ưu tiên hơn cho Tìm kiếm nâng cao

 • Một tùy chọn mới để thực hiện các tìm kiếm tiếp theo nhanh hơn bằng cách lưu trữ bộ nhớ cache thông tin từ tệp PDF mà bạn tìm kiếm.
 • Hỗ trợ tìm kiếm vùng lân cận, tìm kiếm hai hoặc nhiều từ được cách nhau không quá một số từ nhất định. Tính năng này rất hữu ích khi bạn đang tìm kiếm các khái niệm có thể được diễn đạt bằng nhiều cụm từ khác nhau.
 • Các tùy chọn nâng cao hơn cho phép bạn tìm các từ có cùng gốc từ của từ tìm kiếm được chỉ định hoặc bỏ qua độ rộng ký tự Châu Á, dấu phụ và dấu.

Cải tiến Trình tối ưu hóa PDF

 • Một giao diện đơn giản hóa mới kết hợp các tính năng Giảm kích thước tệp, Trình tối ưu hóa PDF và Tối ưu hóa PDF được quét vào Trình tối ưu hóa PDF mới trong tab Tệp.
 • Cho phép bạn giảm kích thước tệp hàng loạt với cài đặt mặc định và hỗ trợ các tùy chọn chuyên nghiệp hơn để tối ưu hóa PDF nâng cao.

Cải tiến để lập chỉ mục

 • Tạo tệp XML hàng loạt (tệp văn bản chứa danh sách các đường dẫn và cờ của tệp chỉ mục danh mục phụ thuộc vào nền tảng) bằng Notepad và sử dụng ứng dụng lập lịch như Windows Task Scheduler để lên lịch khi nào và tần suất tự động cập nhật đầy đủ -chỉ số văn bản.
 • Cung cấp tùy chọn cho phép bạn không thay đổi tên tệp PDF dài thành tên tệp MS-DOS khi bạn chuẩn bị tài liệu để lập chỉ mục và nhiều tùy chọn hơn để chỉ định tiêu chí nâng cao như thuộc tính tài liệu tùy chỉnh được lập chỉ mục.

Hỗ trợ nhiều hành động hơn trong danh mục PDF

 • Chọn một hoặc nhiều tệp PDF trong Danh mục PDF và giảm kích thước tệp.
 • Sắp xếp và sắp xếp các tệp và thư mục trong danh mục PDF theo tên, thời gian sửa đổi hoặc các danh mục có thể tùy chỉnh khác.

Cải tiến OCR

 • “Tìm tất cả nghi phạm” nâng cao để có trải nghiệm OCR được sắp xếp hợp lý, hiển thị tất cả các kết quả nghi ngờ OCR trong bảng điều khiển và cho phép chọn và sửa chữa nhiều nghi phạm cùng một lúc.
 • Chỉnh sửa tệp PDF được quét.

Tự động tìm kiếm tất cả các phiên bản của một chuỗi văn bản và sau đó tô sáng chúng.

Hỗ trợ tốt hơn cho màn hình 4K và các màn hình có độ phân giải cao khác.

Tùy chỉnh hồ sơ xác định chuỗi văn bản bạn muốn tìm kiếm và phản tác dụng lại và áp dụng cấu hình đó cho tài liệu, giúp cải thiện năng suất của dòng công việc tài liệu của bạn yêu cầu cùng một bảo vệ. (Chỉ dành cho doanh nghiệp)

Hỗ trợ Chữ số Tiếng Hindi thư để cho phép bạn nhập số bằng tiếng Hindi bằng cách sử Add Text, Edit Text, and tính năng Reflow Editing.

Hỗ trợ nhiều loại tệp hơn, nhiều cách hơn để thêm tệp và nhiều tùy chọn hơn cho cài đặt chuyển đổi khi bạn kết hợp nhiều tệp vào một tệp PDF duy nhất.

Thêm tùy chọn nhúng hình thu nhỏ trang vào tài liệu, điều này có thể làm cho hình thu nhỏ xuất hiện nhanh hơn trong các tệp PDF lớn.

Thêm các mẫu tìm kiếm thường được sử dụng ở Canada cho các tính năng Tìm kiếm và Tìm kiếm & Redact nâng cao.

Read more...

Quản lý Data trong Big data model với các ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Xã hội phát triển, ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc về sức khỏe ngày càng được quan tâm. Việc nâng cao sức hiệu quả và chất lượng dịch vụ cũng theo đó cần được chú trọng. Nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân đồng thời vẫn giảm chi phí là những lý do chính khiến khai thác dữ liệu trở thành một phong trào thành công trong lĩnh vực y tế. Thông qua số hóa hồ sơ và các phương pháp hiệu quả để cung cấp thông tin (chẳng hạn như thông qua OCR), thì việc khai thác dữ liệu phần lớn có thể tăng năng suất, tiến trình làm việc và nhờ đó ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn.

Lợi ích của số hóa hồ sơ

Lợi ích chính của việc số hóa hồ sơ là nâng cao hiệu quả của các quy trình kinh doanh cốt lõi. Khả năng xác định dữ liệu tại điểm thu thập cho phép loại bỏ lỗi đầu vào, cải thiện khả năng truy cập thông tin và tính di động cho phép các chuyên gia y tế xem dữ liệu bệnh nhân từ mọi nơi. Số hóa cũng tốt hơn để bảo mật. Với luật HIPPA được áp dụng, việc có thể giảm số lượng nhân viên cần thiết để xử lý tài liệu bệnh nhân đảm bảo an ninh hơn và tuân thủ cao hơn.

Tuy nhiên, chỉ số hóa dữ liệu sẽ mất đi giá trị khi giấy tờ chỉ được quét vào kho để lưu trữ cùng với hàng nghìn tài liệu khác. Không có cách nào để nắm bắt dữ liệu một cách hiệu quả, việc số hóa EHR và các tài liệu khác chỉ có tác động hạn chế đến các nỗ lực dữ liệu lớn và hiệu quả tổng thể của tổ chức.

Kích hoạt hiệu quả dữ liệu lớn

Công nghệ OCR cung cấp cho các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe khả năng quản lý, tương tác và dễ dàng sử dụng ngân hàng hồ sơ bệnh nhân lớn của họ để lập mô hình dữ liệu lớn. Phần mềm OCR cho phép máy tính nhận dạng văn bản trong các tài liệu hình ảnh như bản ghi EHR được quét.

Với hồ sơ có thể tìm kiếm bằng văn bản, các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể thay thế hàng giờ đồng hồ dành cho việc tìm kiếm thủ công thông qua hồ sơ bệnh nhân bằng một tìm kiếm từ khóa đơn giản, tức thì. Tiết kiệm thời gian này vừa làm tăng năng suất của nhân viên vừa mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn, nhanh hơn.

Tự động hóa quy trình xử lý

Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ OCR cho các EHR, yêu cầu bảo hiểm, tài liệu nhận dạng và các biểu mẫu khác là bước đầu tiên hướng tới việc cung cấp thông tin đó cho các hệ thống dữ liệu lớn. Các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể triển khai quy trình làm việc đơn giản hơn, hạn chế số lượng nhân viên cần thiết để thu thập dữ liệu cho quá trình xử lý phân tích và trí tuệ của họ. Bằng cách sử dụng OCR, họ có thể chuyển đổi giấy và ảnh đã quét một cách có hệ thống sang định dạng đầu vào chấp nhận được mà không cần sự can thiệp của con người.

Điều này không chỉ giải phóng thời gian làm việc cho các công việc có giá trị cao hơn mà còn cải thiện tính bảo mật và tuân thủ bằng cách hạn chế việc tiếp xúc thông tin được bảo vệ cho một số lượng nhỏ người lao động. Hơn nữa, việc chuyển quy trình thu thập dữ liệu từ quy trình thủ công sang mô hình chạy bằng OCR giúp loại bỏ cơ hội xảy ra lỗi đầu vào, giúp tăng cường độ chính xác và tính toàn vẹn của phân tích dữ liệu lớn.

Read more...