Blog

So sánh tính năng Zwcad 2020 vs Autocad 2020

FEATURES

ZWCAD

STD


PRO


AUTOCAD

LT


FULL


Files support
DWG R14/2000/2004/2007/2010/2013
DXF R12/2000/2004/2007/2010/2013
DWG/DXF 2018
DWT support
DGN import
User interaction
Adaptive Grid
Classic menu and toolbar
Command auto complete
Customize User interface (CUI)
Design Center
Drawing tab switching
Dynamic input
Dynamic UCS
Multi-thread CPU speed up
Partial CUI
Properties Palette
Ribbon interfaces
Tool Palettes
2D drawing and annotation
Annotative Scale
Associative dimensions
Enhanced grip editing menu
Field
Hatch/Gradient Hatch
Leader & Mleader
Pline and Hatch Boundary Grips
Revcloud
Super Hatch
Table & Table styles
Text and Mtext
Text in-place editing
Layers
Layer Properties Manager (classic)
Layer Properties Manager (Panel)
Layer States Manager
layer filter
Layer Walk
Layer Merge
Layer Browser
Xref,Block and Attribute
Attribute
Block align
Block editor
Block replace
DGN underlay
DWF underlay
DWFx underlay
Dynamic Block
Multiple block inserting
OLE
PDF import
PDF underlaly
Rater Images
Reference Manager
Xrefs
Print
CTB & STB plot styles
Export
Mvsetup
Plot to SVG
Plotting
Publish DWF/DWFx
Publish PDF
3D modeling and visulization
3D Orbit
ACIS viewing
Full ACIS modeling & editing
Rendering
Solprof
Visual styles (Hide & Shade)
Z axis tracking
Tools
Dataextraction
DGN Purge
Digital signature
DWG File Compare
Etransmit
Express tools
Group
Lisp Debugger
Lockup & Unlock
Match properties (cross drawings)
Multiple Undo/Redo
PDF Converter
Quick Calculator
Quick select
Region
Smart mouse
Smart select
Smart voice
Undo/Redo Preview
Application Programming Interfaces
.NET
ActiveX, including in-place editing
COM API
DCL engine
Full LISP with vl-, vlr-, vla- and vlax- support
LISP compile
Runtime extension (ZRX/ARX)
Solution Development System (SDS/ADS)
Visual Basic for Applications (VBA 32/64-bit)

(*)

(*)


(*) ZWCAD’s Block Editor is able to modify non-dynamic blocks only currently;

Read more...

Tính năng mới và cải tiến trong Foxit PhantomPDF 10

Foxit Admin Console (một dịch vụ dựa trên đám mây có thể đặt hàng riêng) cung cấp cho quản trị viên CNTT khả năng dễ dàng quản lý số lượng lớn License PhantomPDF.

 • Quản lý người dùng, tạo nhóm người dùng, thêm và loại bỏ người dùng. Nó có thể kết nối với các hệ thống SSO (đăng nhập một lần), bao gồm Active Directory, để truy cập an toàn vào thông tin người dùng.
 • Gán và loại bỏ giấy phép khỏi người dùng và nhóm người dùng.
 • Xem tổng số giấy phép Foxit bạn sở hữu và hiện đã gán. Cập nhật giấy phép khi sử dụng.
 • Cấu hình nhiều quản trị viên có thể sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 • Đăng nhập hoạt động quản trị và thông tin đăng nhập / đăng xuất, cũng như sử dụng bởi người dùng cuối.

Foxit Update Server (một dịch vụ dựa trên đám mây có thể đặt hàng riêng) cung cấp cho IT khả năng quản lý và tự động hóa tốt hơn quá trình nâng cấp phần mềm và đảm bảo người dùng nâng cấp lên bản phát hành chính xác mà IT đã thử nghiệm mà không cần phải truy cập vào máy chủ bên ngoài.

 • Tự động tải xuống các bản cập nhật từ máy chủ Foxit và cung cấp chúng trên mạng cục bộ.
 • Tự động phê duyệt bản cập nhật để người dùng tải xuống hoặc hạn chế người dùng chỉ tải xuống các bản cập nhật đã được phê duyệt.
 • Đặt thời gian khi tất cả người dùng hoặc người dùng/nhóm cụ thể có thể tải xuống bản cập nhật.
 • Đẩy cập nhật cho người dùng, yêu cầu họ cài đặt chúng.

PhantomPDF Online cung cấp nhiều tính năng và cải tiến hơn.

 • Giao diện người dùng mới để phù hợp hơn với giao diện người dùng PhantomPDF Windows và hỗ trợ được cải thiện trên thiết bị di động.

Hỗ trợ nhiều loại trường biểu mẫu hơn và JavaScript để hỗ trợ dòng công việc biểu mẫu phức tạp.

 • Hỗ trợ trường biểu mẫu mới bao gồm các trường mã vạch, ngày tháng và biểu mẫu hình ảnh. Hỗ trợ sử dụng trình soạn thảo JavaScript bên ngoài, cũng như các chức năng JavaScript cho đánh số trang / chuyển tiếp, tìm kiếm / lập chỉ mục, liên kết web và hơn thế nữa.

Fill & Sign

 • Fill & Sign cung cấp một quy trình làm việc thuận tiện để điền vào các biểu mẫu phẳng (tức là không tương tác) và ký nhanh bằng cách nhập hoặc vẽ chữ ký của bạn hoặc sử dụng hình ảnh. Với công cụ Fill & Sign, bạn có thể thêm văn bản và các ký hiệu khác ở bất kỳ đâu trên biểu mẫu phẳng.

Tạo tài liệu USPTO-ready PDF bằng cách sử dụng nhiều phương pháp sáng tạo.

 • Sử dụng máy in ảo, bổ trợ Office, v.v., để tạo tài liệu PDF tương thích của Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ. Đặt mặc định cho các thuộc tính như kích thước trang, phông chữ, v.v. theo yêu cầu để gửi đến USPTO.

Sửa đổi hình nền, hình nền mờ và đầu trang/chân trang trên nhiều tệp PDF cùng một lúc thông qua batch Add.

 • Nâng cao chức năng Add cung cấp một cửa sổ bật lên cho phép bạn chọn nhiều tệp và thêm hình nền mờ, nền, v.v. vào tất cả các tệp cùng một lúc.

Cài đặt GPO bổ sung cho quản trị doanh nghiệp.

 • Các chức năng mới bao gồm tùy chỉnh các liên kết hỗ trợ được hiển thị cho người dùng và khóa một số cài đặt bổ sung, chẳng hạn như trình xem PDF mặc định và khả năng tạo IDs kỹ thuật số tự ký.

Nhiều cải tiến để đánh dấu và gắn thẻ chỉnh sửa và đọc

 • Cải tiến để tích hợp bookmark / thẻ, nhiều cải tiến giao diện người dùng cho bảng Bookmarks bao gồm tô sáng, resizi, etc.

Nhiều chức năng hơn trong Action Wizard, bao gồm hỗ trợ mọi thứ trong các hành động mặc định của Adobe Acrobat.

 • Các hành động mới bao gồm: Lưu dưới dạng, Xóa thông tin ẩn, xem nhật ký, chuyển đổi hàng loạt, v.v.

Hiển thị tất cả nhận xét bằng phông chữ mong muốn để có khả năng truy cập tốt hơn.

 • Người dùng có thể chọn phông chữ và kích thước phông chữ mong muốn cho tất cả các nhận xét trong tất cả các tài liệu họ đọc, ghi đè tài liệu cài đặt.

Phân loại và bảo vệ bằng nhãn trong Microsoft Azure Information Protection (AIP)

 • Tính năng này rất hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc phân loại và bảo vệ tài liệu bằng cách áp dụng các nhãn được quản trị viên định cấu hình với các cài đặt bảo vệ như mọi người có thể đọc và sử dụng tài liệu được bảo vệ. (Chỉ dành cho Doanh nghiệp)
 • Có thể được áp dụng cho nhiều tệp đồng thời. (Chỉ dành cho Doanh nghiệp)

Tích hợp liền mạch hơn với ECM

 • Thêm đánh số ngày vào các tệp từ SharePoint, ShareFile, iManage 9, ndOffice, OneDrive-Personal, Google Drive, Box, Dropbox, eDOCS DM và DMSforLegal. (Chỉ dành cho Doanh nghiệp)
 • Chuyển đổi hàng loạt tệp sang PDF từ iManage 9.

Tùy chọn ưu tiên hơn cho Tìm kiếm nâng cao

 • Một tùy chọn mới để thực hiện các tìm kiếm tiếp theo nhanh hơn bằng cách lưu trữ bộ nhớ cache thông tin từ tệp PDF mà bạn tìm kiếm.
 • Hỗ trợ tìm kiếm vùng lân cận, tìm kiếm hai hoặc nhiều từ được cách nhau không quá một số từ nhất định. Tính năng này rất hữu ích khi bạn đang tìm kiếm các khái niệm có thể được diễn đạt bằng nhiều cụm từ khác nhau.
 • Các tùy chọn nâng cao hơn cho phép bạn tìm các từ có cùng gốc từ của từ tìm kiếm được chỉ định hoặc bỏ qua độ rộng ký tự Châu Á, dấu phụ và dấu.

Cải tiến Trình tối ưu hóa PDF

 • Một giao diện đơn giản hóa mới kết hợp các tính năng Giảm kích thước tệp, Trình tối ưu hóa PDF và Tối ưu hóa PDF được quét vào Trình tối ưu hóa PDF mới trong tab Tệp.
 • Cho phép bạn giảm kích thước tệp hàng loạt với cài đặt mặc định và hỗ trợ các tùy chọn chuyên nghiệp hơn để tối ưu hóa PDF nâng cao.

Cải tiến để lập chỉ mục

 • Tạo tệp XML hàng loạt (tệp văn bản chứa danh sách các đường dẫn và cờ của tệp chỉ mục danh mục phụ thuộc vào nền tảng) bằng Notepad và sử dụng ứng dụng lập lịch như Windows Task Scheduler để lên lịch khi nào và tần suất tự động cập nhật đầy đủ -chỉ số văn bản.
 • Cung cấp tùy chọn cho phép bạn không thay đổi tên tệp PDF dài thành tên tệp MS-DOS khi bạn chuẩn bị tài liệu để lập chỉ mục và nhiều tùy chọn hơn để chỉ định tiêu chí nâng cao như thuộc tính tài liệu tùy chỉnh được lập chỉ mục.

Hỗ trợ nhiều hành động hơn trong danh mục PDF

 • Chọn một hoặc nhiều tệp PDF trong Danh mục PDF và giảm kích thước tệp.
 • Sắp xếp và sắp xếp các tệp và thư mục trong danh mục PDF theo tên, thời gian sửa đổi hoặc các danh mục có thể tùy chỉnh khác.

Cải tiến OCR

 • “Tìm tất cả nghi phạm” nâng cao để có trải nghiệm OCR được sắp xếp hợp lý, hiển thị tất cả các kết quả nghi ngờ OCR trong bảng điều khiển và cho phép chọn và sửa chữa nhiều nghi phạm cùng một lúc.
 • Chỉnh sửa tệp PDF được quét.

Tự động tìm kiếm tất cả các phiên bản của một chuỗi văn bản và sau đó tô sáng chúng.

Hỗ trợ tốt hơn cho màn hình 4K và các màn hình có độ phân giải cao khác.

Tùy chỉnh hồ sơ xác định chuỗi văn bản bạn muốn tìm kiếm và phản tác dụng lại và áp dụng cấu hình đó cho tài liệu, giúp cải thiện năng suất của dòng công việc tài liệu của bạn yêu cầu cùng một bảo vệ. (Chỉ dành cho doanh nghiệp)

Hỗ trợ Chữ số Tiếng Hindi thư để cho phép bạn nhập số bằng tiếng Hindi bằng cách sử Add Text, Edit Text, and tính năng Reflow Editing.

Hỗ trợ nhiều loại tệp hơn, nhiều cách hơn để thêm tệp và nhiều tùy chọn hơn cho cài đặt chuyển đổi khi bạn kết hợp nhiều tệp vào một tệp PDF duy nhất.

Thêm tùy chọn nhúng hình thu nhỏ trang vào tài liệu, điều này có thể làm cho hình thu nhỏ xuất hiện nhanh hơn trong các tệp PDF lớn.

Thêm các mẫu tìm kiếm thường được sử dụng ở Canada cho các tính năng Tìm kiếm và Tìm kiếm & Redact nâng cao.

Read more...

Quản lý Data trong Big data model với các ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Xã hội phát triển, ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc về sức khỏe ngày càng được quan tâm. Việc nâng cao sức hiệu quả và chất lượng dịch vụ cũng theo đó cần được chú trọng. Nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân đồng thời vẫn giảm chi phí là những lý do chính khiến khai thác dữ liệu trở thành một phong trào thành công trong lĩnh vực y tế. Thông qua số hóa hồ sơ và các phương pháp hiệu quả để cung cấp thông tin (chẳng hạn như thông qua OCR), thì việc khai thác dữ liệu phần lớn có thể tăng năng suất, tiến trình làm việc và nhờ đó ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn.

Lợi ích của số hóa hồ sơ

Lợi ích chính của việc số hóa hồ sơ là nâng cao hiệu quả của các quy trình kinh doanh cốt lõi. Khả năng xác định dữ liệu tại điểm thu thập cho phép loại bỏ lỗi đầu vào, cải thiện khả năng truy cập thông tin và tính di động cho phép các chuyên gia y tế xem dữ liệu bệnh nhân từ mọi nơi. Số hóa cũng tốt hơn để bảo mật. Với luật HIPPA được áp dụng, việc có thể giảm số lượng nhân viên cần thiết để xử lý tài liệu bệnh nhân đảm bảo an ninh hơn và tuân thủ cao hơn.

Tuy nhiên, chỉ số hóa dữ liệu sẽ mất đi giá trị khi giấy tờ chỉ được quét vào kho để lưu trữ cùng với hàng nghìn tài liệu khác. Không có cách nào để nắm bắt dữ liệu một cách hiệu quả, việc số hóa EHR và các tài liệu khác chỉ có tác động hạn chế đến các nỗ lực dữ liệu lớn và hiệu quả tổng thể của tổ chức.

Kích hoạt hiệu quả dữ liệu lớn

Công nghệ OCR cung cấp cho các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe khả năng quản lý, tương tác và dễ dàng sử dụng ngân hàng hồ sơ bệnh nhân lớn của họ để lập mô hình dữ liệu lớn. Phần mềm OCR cho phép máy tính nhận dạng văn bản trong các tài liệu hình ảnh như bản ghi EHR được quét.

Với hồ sơ có thể tìm kiếm bằng văn bản, các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể thay thế hàng giờ đồng hồ dành cho việc tìm kiếm thủ công thông qua hồ sơ bệnh nhân bằng một tìm kiếm từ khóa đơn giản, tức thì. Tiết kiệm thời gian này vừa làm tăng năng suất của nhân viên vừa mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn, nhanh hơn.

Tự động hóa quy trình xử lý

Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ OCR cho các EHR, yêu cầu bảo hiểm, tài liệu nhận dạng và các biểu mẫu khác là bước đầu tiên hướng tới việc cung cấp thông tin đó cho các hệ thống dữ liệu lớn. Các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể triển khai quy trình làm việc đơn giản hơn, hạn chế số lượng nhân viên cần thiết để thu thập dữ liệu cho quá trình xử lý phân tích và trí tuệ của họ. Bằng cách sử dụng OCR, họ có thể chuyển đổi giấy và ảnh đã quét một cách có hệ thống sang định dạng đầu vào chấp nhận được mà không cần sự can thiệp của con người.

Điều này không chỉ giải phóng thời gian làm việc cho các công việc có giá trị cao hơn mà còn cải thiện tính bảo mật và tuân thủ bằng cách hạn chế việc tiếp xúc thông tin được bảo vệ cho một số lượng nhỏ người lao động. Hơn nữa, việc chuyển quy trình thu thập dữ liệu từ quy trình thủ công sang mô hình chạy bằng OCR giúp loại bỏ cơ hội xảy ra lỗi đầu vào, giúp tăng cường độ chính xác và tính toàn vẹn của phân tích dữ liệu lớn.

Read more...

KST GOLD PARTNER CỦA TEAMVIEWER

KST – GOLD PARTNER CỦA TEAMVIEWER TẠI VIỆT NAM

Teamviewer bản quyền, giải pháp hỗ trợ máy tính từ xa chuyên nghiệp.

TeamViewer là phần mềm tiên phong trong giải pháp hỗ trợ máy tính từ xa, được phát triển tại Đức và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. TeamViewer chính là giải pháp cần thiết để công việc hỗ trợ trở nên đơn giản, thuận tiện và dễ dàng hơn.Tuy nhiên, không chỉ dừng ở công việc hỗ trợ từ xa, TeamViewer vẫn đang tiếp tục được phát triển và nâng cấp các tính năng như Họp trực tuyến và giám sát, quản lý tài sản. Là sản phảm tiên phong với chất lượng tuyệt vời và được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới tin tưởng, TeamViewer chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi cá nhân và doanh nghiệp.

Được ra mắt vào năm 2005, TeamViewer tập trung vào công nghệ trên nền tảng đám mây nhằm cho phép hỗ trợ trực tuyến và cộng tác theo thời gian thực khắp toàn cầu. Hỗ trợ từ xa, truy cập từ xa và cộng tác trực tuyến không đơn thuần chỉ là các thuật ngữ thông dụng. Teamviewer còn tương ứng với hỗ trợ nhiều người, tích hợp công nghệ tốt hơn vào cuộc sống thường nhật và sáng tạo ra nhiều ý tưởng mới.

TỔNG CỤC

HẢI QUAN

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Read more...

Tư vấn giải pháp bảo mật IBM Security

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống bảo mật thông minh và chuyên nghiệp của IBM dành cho doanh nghiệp

 

CÁC GIẢI PHÁP CÁC DỊCH VỤ

 

TỔNG QUAN HỆ THỐNG BẢO MẬT DOANH NGHIỆP

 

Các giải pháp của IBM Security
 

Dịch vụ chuyển đổi bảo mật

 

Loại bỏ các lỗ hổng bảo mật trên các ứng dụng trước khi chúng được đưa vào sử dụng và triển khai.

 

 

Hệ thống bảo mật và phản hồi

 

Tối ưu hóa các chương trình bảo mật để giải quyết các rủi ro ngay lập tức.

 

 

 


Quản lý thông tin và rủi ro

 

Bảo vệ thông tin doanh nghiệp và giảm rủi ro bảo mật trong khi tương tác với các bên liên quan.

 

 

Các phần mềm và dịch vụ trong IBM Security

 

SIEM – QRADAR

Hệ thống quản lý và giám sát an ninh doanh nghiệp SOC (Security Operation Center) là một chương trình phân tích thông minh về an ninh mạng có thể giúp phát hiện các cuộc tấn công không gian mạng và các vi phạm mạng. Giúp người dùng có giải pháp trước khi bị tổn thất hoặc ngay lập tức khắc phục lại bất kỳ thiệt hại dữ liệu nào. Hệ thống dựa trên nền tảng đám mây, do đó các nhóm có thể cùng nhau xem xét các yếu tố bất thường và vá lại các lỗ hổng bảo mật. IDM QRadar tính phí theo hàng tháng và tùy chỉnh hiệu suất để phù hợp nhất với yêu cầu của doanh nghiệp.

 

Tìm hiểu thêm
Tải bản dùng thử

 

MaaS360

Giải pháp Cloud Quản lý và bảo vệ tất cả những gì có thể liệt kê là endpoint: Mobile, tablet, laptops, wearables, IoT… IBM MaaS360 giúp đồng bộ tất cả các thiết bị đầu cuối của nhân viên giúp họ dễ dàng quản lý điện thoại, máy tính bảng, laptop dễ dàng. Hơn nữa, với nền tảng bảo mật dữ liệu mạnh mẽ IBM MaaS360 mang lại các thông tin, phân tích ngữ cảnh, tính toán hiệu suất chi tiết trên nền tảng đám mây để bảo vệ các thiết bị, thông tin người dùng, ứng dụng và các dữ liệu của họ.

 

Tìm hiểu thêm
Tải bản dùng thử

 

Big Fix

Giúp kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ trong an toàn thông tin, giám sát 24×7 , thực hiện các checklist về quản lý lỗ hổng, cập nhật bản vá cho trên 90 platform, OS…

 

Tìm hiểu thêm
Tải bản dùng thử

 

Guardium

Bảo mật CSDL doanh nghiệp – Các giải pháp IBM Security® Guardium® giúp đảm bảo tính bảo mật, sự riêng tư và tính toàn vẹn của dữ liệu quan trọng của bạn. Các sản phẩm bảo mật và bảo vệ dữ liệu này giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên toàn bộ môi trường – từ cơ sở dữ liệu đến dữ liệu lớn, đám mây, hệ thống tệp tin và hơn thế nữa.

 

Tìm hiểu thêm
Tải bản dùng thử

 

Appscan

Phân tích Bảo mật ứng dụng, IBM® Security AppScan® Enterprise cho phép các tổ chức giảm thiểu rủi ro bảo mật ứng dụng, tăng cường các sáng kiến quản lý ứng dụng bảo mật ứng dụng và đạt được sự tuân thủ quy định. Bảng điều khiển doanh nghiệp phân loại và ưu tiên các tài sản ứng dụng dựa trên tác động kinh doanh và xác định các khu vực có nguy cơ cao, cho phép bạn tối đa hóa các nỗ lực khắc phục của bạn. Các chỉ số hiệu suất được cung cấp giúp bạn theo dõi tiến trình của các chương trình bảo mật ứng dụng của bạn.

 

Tải bản dùng thử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện thành công từ một số doanh nghiệp sử dụng IBM Security
 

Viện Tín dụng Hợp tác Trung ương

SecureWay FirstSecure tích hợp các sản phẩm Firewall cùng với các công nghệ bảo mật hàng đầu của IBM. IBM đã đưa ra một giải pháp an ninh tích hợp toàn diện cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn với sự tin cậy và tin cậy vào các dữ liệu quan trọng .”

 

 

Công ty Datakom Austria


“Với những sản phẩm và dịch vụ nổi bật của mình, IBM là đối tác phù hợp của Datakom Austria trong việc thành lập một Cơ quan Chứng nhận chữ ký số cũng như cung cấp các giải pháp PKI (Public Key Infrastructure) cho các dự án khách hàng khác nhau”, Herbert Tischler, Giám đốc Kinh doanh Dịch vụ thông tin và An ninh tại Datakom Áo.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển

Theo Đại tá Jan Petersson, cả Microsoft và Netscape sẽ không cung cấp tin nhắn cho Bộ Quốc phòng Thụy Điển. “Lotus là sự thay thế duy nhất đáp ứng yêu cầu của chúng tôi đối với an ninh và đưa ra một giải pháp thỏa đáng cho sự hợp tác”, ông nói.

 

Công ty Đầu tư Tài chính T.RowePrice

T. Rowe Price Investments Chúng tôi cần phải tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại của chúng tôi cũng như các công nghệ Web Mới.Tôi mong muốn LDAP và API có sẵn trong Phiên bản 2 để mở rộng khả năng hiện tại của chúng tôi.

Sáu ngân hàng Thụy Điển

Sáu ngân hàng thành lập Consortium ID của ngân hàng Thụy Điển (Bankernas ID-konsortium) đã ký hợp đồng với IBM để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cần thiết để thực hiện dịch vụ ID của các ngân hàng Thụy Điển.

 

Giải pháp chuyển đổi dịch vụ bảo mật
IBM Security giúp bạn thiết kế một hệ thống tích hợp các giải pháp quản lý bảo mật và quản lý các dịch vụ bảo vệ thông tin doanh nghiệp

 

 

1,5 triệu
Lỗ hổng bảo mật đã được tìm thấy và giải quyết

 

 

85 Công cụ bảo mật được sử dụng trong giải pháp

 

 

201 giây Thời gian trung bình để phát hiện ra và khắc phục vấn đề bảo mật

 

 

Hệ thống bảo mật và phản ứng sự cố

 

IBM Security Operations and Response là một phần của hệ thống bảo mật IBM Security. bao gồm các giải pháp giúp phát hiện, ngăn chặn và phản ứng lại các cuộc tấn công nhắm tới hệ thống mạng và các thiết bị trong doanh nghiệp
Bảo vệ hệ thống mạng

Bảo vệ thời gian thực toàn bộ hệ thống mạng với các giải pháp thông minh.

 

Bảo vệ thiết bị đầu cuối

Phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa nguy hiểm trước khi chúng tấn công vào các thiết bị

 

Phân tích và bảo vệ thông minh

Thu thập các thông tin quan trọng và áp dụng các phân tích nâng cao

 

Ứng phó sự cố

Hệ thống phản ứng tự động sẽ điều phối chính xác, nhanh chóng và thông minh hơn

 

 

Giải pháp bảo vệ rủi ro thông tin

 

Khi các giao dịch kinh doanh được mở rộng, các phương thức bảo mật dữ liệu truyền thống đang dần trở nên kém hiệu quả. IBM Security có thể giúp bạn đạt được khả năng quản lý các mối đe dọa an ninh một cách thông minh.
 

60% Trong số tất cả các cuộc tấn công bảo mật đều đến từ người trong nội bộ
 

67% Các chuyên gia về ứng dụng bảo mật nói rằng các ứng dụng của họ đang bị phân mảnh

 

64% Số lượng tấn công bảo mật trong năm 2015 tăng lên so với năm 2014

 

 

 

Read more...