AppScan Standard

AppScan Standard là một công cụ kiểm tra bảo mật ứng dụng động được thiết kế cho các chuyên gia bảo mật và pen-testers. Sử dụng một công cụ quét mạnh mẽ, AppScan tự động thu thập dữ liệu ứng dụng mục tiêu và kiểm tra các lỗ hổng. Kết quả thử nghiệm được ưu tiên và trình bày theo cách cho phép người vận hành nhanh chóng phân loại các vấn đề và cải tiến các lỗ hổng nghiêm trọng nhất được tìm thấy. Do đó, liên tục kiểm tra và đánh giá rủi ro đối với các dịch vụ web và ứng dụng giúp ngăn ngừa vi phạm bảo mật gây thiệt hại.

Tính năng nổi bật

Công cụ quét DAST mạnh mẽ

Tối ưu hóa kiểm tra phân tích thống kê cung cấp khả năng kiểm soát sự cân bằng giữa tốc độ và phạm vi phủ sóng, đồng thời cho phép quét nhanh hơn với mức độ chính xác tối thiểu. Tận dụng công nghệ độc quyền, dựa trên hành động và hàng chục nghìn bản quét tích hợp.

Bộ thử nghiệm bảo mật toàn diện

Kiểm tra các ứng dụng web, dịch vụ web và thiết bị di động. Báo cáo phong phú giúp người dùng AppScan phân loại và giải quyết các lỗ hổng nghiêm trọng một cách hiệu quả, đồng thời liên tục đánh giá tình trạng bảo mật của các ứng dụng để tuân thủ.

Xử lý các trường hợp sử dụng phức tạp và các luồng ứng dụng

Người dùng AppScan có thể điều chỉnh thử nghiệm để phù hợp với nhu cầu của hầu hết các ứng dụng phức tạp, bằng cách ghi lại các chuỗi nhiều bước phức tạp, tạo động dữ liệu duy nhất và theo dõi một tập hợp bộ tiêu đề và mã thông báo đa dạng.

Tối đa hóa thử nghiệm để có tác động tối ưu với nỗ lực tối thiểu

Các thuật toán tối đa hóa thử nghiệm mang lại sự cân bằng tối ưu giữa tốc độ và phạm vi bao phủ, để cho phép quét nhanh hơn với tác động tối thiểu đến độ chính xác.

Lợi ích

Ngăn chặn

Phát hiện các lỗ hổng bằng cách sử dụng các công cụ quét mạnh mẽ và sửa chúng trước khi tin tặc phát hiện ra chúng.

Thị trường

Kiểm tra ngay cả những ứng dụng web phức tạp nhất.

Chi phí kiểm tra hiệu quả

Các kết quả được ưu tiên và các đề xuất sửa lỗi có thể hành động.

Một bộ thử nghiệm

Kiểm tra bảo mật cho các ứng dụng web, dịch vụ web và thiết bị di động.

Báo cáo hữu ích

Các đề xuất sửa lỗi hữu ích cho từng lỗ hổng được phát hiện để đơn giản hóa việc khắc phục.

Tuân thủ quy định

Đạt được sự tuân thủ với các tiêu chuẩn và điểm chuẩn của ngành như PCI DSS, HIPAA, OWASP Top 10, SANS 25 và hơn thế nữa.