AppScan Source

AppScan Source giúp các tổ chức phát triển phần mềm an toàn hơn và tránh các lỗ hổng tốn kém xuất hiện muộn trong vòng đời phát triển. Bằng cách tích hợp thử nghiệm bảo mật sớm trong chu kỳ phát triển – tức là bảo mật shift-left – AppScan giảm rủi ro và giảm chi phí khắc phục. AppScan Source sử dụng công nghệ Intelligent Finding Analytics (IFA) dựa trên máy học để giúp khách hàng nhanh chóng xác định các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và các biện pháp khắc phục tốt nhất. Do đó, tránh được việc khắc phục tốn kém vào cuối chu kỳ phát triển hoặc trong quá trình sản xuất.

Tính năng

Bảo mật shift-left

Giúp nhà phát triển triển khai các phương pháp hay nhất về bảo mật
 

Xác định lỗ hổng

Giảm xác thực sai với Phân tích tìm kiếm thông minh
 

IDE plug-in

Thực hiện phân tích lỗ hổng bảo mật trực tiếp trong môi trường phát triển hiện tại
 
Quản lý tập trung
 
Tăng cường báo cáo, quản trị và quản lý tuân thủ
 

Lợi ích

Thân thiện với nhà phát triển

Giúp các nhà phát triển triển khai các phương pháp hay nhất về bảo mật với IDE plug-in.

Giảm chi phí 

Phát hiện sớm các lỗ hổng trong quá trình phát triển
 

 

Sai số thấp

Giảm số lượng xác thực sai với Phân tích tìm kiếm thông minh (lên đến 98%)

Tự động hóa bảo mật
 
Tích hợp phân tích mã nguồn vào quá trình xây dựng
 

Mở rộng

Tích hợp vào môi trường phát triển tích hợp (IDE), xây dựng công cụ quản lý và hệ thống theo dõi lỗi

 

Kiểm soát tập trung

Tập trung quản lý và báo cáo cho chương trình bảo mật ứng dụng của bạn